9.6 Adevărul prezentat cu dragoste – st9 O atitudine de învingători

Views


Gabriel Radu 9.6 Adevărul prezentat cu dragoste (st9 O atitudine de învingători)

Isus a prezentat întotdeauna adevărul „în numele dragostei”, pentru că altfel dragostea nu ar fi fost dragoste. Iubirea caută întotdeauna ce este mai bine pentru celălalt. Nu există niciun conflict între adevăr şi dragoste. Adevărul prezentat cu umilinţă şi bunătate este o declaraţie de dragoste. Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14:6). Isus este singurul mijloc de mântuire (Faptele 4:12). Harul Său ne mântuieşte ca să putem cunoaşte adevărul Său şi să putem trăi viaţa Sa. Adevărul fără dragoste duce la un legalism sufocant, care înăbuşă viaţa spirituală. Aşa-numita „dragoste” fără adevăr duce la un sentimentalism permisiv, fără conţinut, lăsându-l pe om în derivă pe o mare a incertitudinii. Adevărul prezentat în dragoste conduce la o experienţă creştină autentică, ce dă o direcţie, un scop şi o certitudine clare.

6. Care sunt expresiile din versetele de mai jos care arată echilibrul dintre prezentarea adevărului biblic şi un spirit smerit şi dispus să accepte? 1 Petru 3:15; 2 Timotei 4:2; Tit 3:4,5

Scriitorii Noului Testament nu au accentuat niciodată dragostea mai presus de adevăr. Ei au îmbinat dragostea cu adevărul, harul cu legea, mila cu onestitatea. Petru îi sfătuieşte pe credincioşi: „Să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi cu teamă.” Cu alte cuvinte, trebuie să ştii ce crezi, de ce crezi aşa şi să fii în stare să explici ce crezi şi de ce. Aceasta nu înseamnă că ai toate răspunsurile sau că trebuie să fii în stare să îi convingi pe ceilalţi cu privire la ceea ce crezi, ci doar că poţi să dai socoteală de credinţa ta şi s-o aperi „cu blândeţe şi teamă” – adică în umilinţă şi conştient de importanţa ei.

Dacă cineva te-ar întreba de ce eşti creştin, ce i-ai răspunde şi de ce?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.6 Adevărul prezentat cu dragoste – st9 O atitudine de învingători

Despre autor
-