9.4 Să trăim ca niște ucenici – st9 Biserica şi educaţia

Views


Gabriel Radu 9.4 Să trăim ca niște ucenici (st9 Biserica şi educaţia)

Dacă biserica își înțelege misiunea de a fi o forță pentru educația creștină, este necesar să se bazeze pe modelul lăsat de Domnul Isus. El a chemat ucenici și i-a pregătit să facă misiune, mergând cu ei. Le-a oferit ocazii de a se implica în viața oamenilor pe care trebuiau să-i iubească și să aibă grijă de ei. Și le-a arătat zilnic cum ar putea fi lumea dacă oamenii s-ar trata unii pe alții ca frați și surori.

3. Care este mesajul lui Hristos pentru noi toți, ca urmași ai Săi?
Luca 4:18-23_______________________________________________________

Timp de trei ani, ucenicii au privit cum Isus, învățătorul lor, trăia idealuri­ le împărăției pe care le vestise în prima Sa predică, în sinagoga din Nazaret. Iertarea, harul și dragostea au mers mână-n mână cu singurătatea, devotamen­tul și greutățile. Dacă urma să fie învățată o lecție, aceea ar fi fost că ucenicia nu poate fi tratată cu superficialitate. Ești ucenic pe viață, nu doar pentru o zi.

„Insărcinarea pe care Mântuitorul le-a dat-o ucenicilor… îi cuprinde pe toți cei care vor crede în Hristos până la sfârșitul timpului…. însărcinarea de a pre­dica Evanghelia le este dată tuturor acelora care au simțit chemarea cerească. Toți cei care primesc viața lui Hristos sunt sfințiți pentru lucrarea de mântuire a semenilor lor. Biserica a fost întemeiată pentru lucrarea aceasta și toți aceia care iau asupra lor sfânta ei răspundere se leagă să fie conlucrători cu Hristos.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 882

Astăzi, ca ucenici ai lui Isus, trebuie să ne asigurăm că El este întotdeauna înălțat în cadrul părtășiei și închinării noastre. Este bine să ne amintim că El a pus bazele uceniciei. Deși rabinii din zilele Lui îi atrăgeau pe adepții lor, Isus i-a chemat pe oameni, bărbați și femei, să-L urmeze. Niciodată nu și-ar fi putut imagina rabinii o chemare atât de radicală care să sugereze ideea că a fi cu Isus era mai important decât toate poruncile lor.

Și, ca ucenici ai lui Isus, noi nu doar că avem respect pentru toată lumea, dar vom și lucra pentru a ne asigura că biserica este acel loc în care toți oamenii pot să crească și să se dezvolte. Așadar, educația creștină trebuie să includă această latură a misiunii, a scopului, ca să facem, în sfera noastră de acțiune, ce ne cheamă Isus să facem: să călcăm pe urmele Lui în ce privește slujirea celor în nevoie și să le spunem și lor vestea bună a Evangheliei.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.4 Să trăim ca niște ucenici – st9 Biserica şi educaţia

Despre autor
-