Views

Maria Badea & Marian Tenu; ”9.2 Inima lui Pavel” (st9 Apelul lui Pavel către credincioşii galateni)”

Duminică, 20 august – Inima lui Pavel

1. Citeşte Galateni 4:12-20. Care este esenţa mesajului lui Pavel din acest pasaj?

Primul indiciu al frământării sufleteşti a lui Pavel este apelul personal pe care îl face în versetul 12. Apelul urmează imediat după ce Pavel le cere galatenilor să fie ca el. Din nefericire, unele versiuni nu redau deplin semnificaţia cuvântului tradus prin „vă rog”. Cuvântul din limba greacă este deomai. El poate fi tradus prin „a îndemna”, sau „a ruga”, dar cuvântul grecesc cuprinde şi ideea de insistenţă (vezi 2 Corinteni 5:20; 8:4; 10:2). Pavel vrea să spună de fapt: „Vă implor!”

Pavel nu era preocupat doar de idei teologice şi de doctrină. Inima lui era legată de oamenii care veniseră la Hristos prin lucrarea sa. El se considera mai mult decât un prieten pentru ei, era părintele lor spiritual, iar ei erau copiii lui. Mai mult chiar, Pavel aseamănă grija lui faţă de galateni cu îngrijorarea şi durerea unei mame care dă naştere unui copil (Galateni 4:19). El crezuse că „durerile” de la început fuseseră suficiente pentru „naşterea” lor ca biserică. Dar acum, după ce galatenii se îndepărtaseră de adevăr, Pavel simţea din nou „durerile naşterii” pentru bunăstarea lor.

2. Care era dorinţa lui Pavel pentru galateni? Ce aştepta să vadă la ei? Galateni 4:19

Pavel spune că simte „durerile naşterii” pentru galateni. Cuvântul tradus prin „a lua chip” era folosit în domeniul medical, cu referire la dezvoltarea embrionului. Pavel apelează la această imagine pentru a arăta ce înseamnă a fi creştin, atât individual, cât şi ca biserică. A fi urmaşul lui Hristos nu înseamnă doar a face o mărturisire de credinţă, ci a suferi o transformare radicală pentru a ajunge asemenea lui Hristos. Pavel „nu aştepta doar nişte schimbări minore în viaţa galatenilor, ci o transformare atât de mare, încât să-L vadă în ei pe Hristos.” – Leon Morris, Galatians, p. 142

Manifeşti caracterul lui Hristos în viaţa ta? În ce aspecte? În ce aspecte mai ai încă mult de crescut?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

 

9.2 Inima lui Pavel” (st9 Apelul lui Pavel către credincioşii galateni)

Despre autor
-