9.2 Alte simboluri – st9 Curăţirea sanctuarului

Views


Gabriel Radu 9.2 Alte simboluri (st9 Curăţirea sanctuarului)

1. Despre ce este vedenia din Daniel 8 şi care este paralela cu cele din capitolele 2 şi 7?

La fel ca în Daniel 2 şi 7, şi aici este prezentată o vedenie despre apariţia şi căderea imperiilor lumii, deşi cu un simbolism diferit. Acest simbolism are legătură directă cu sanctuarul lui Dumnezeu. În acest caz, simbolul berbecului şi al ţapului este folosit datorită legăturii lor cu ritualuri de la sanctuar din Ziua Ispăşirii, un timp al judecăţii pentru Israelul din vechime. Berbecii şi ţapii erau folosiţi ca daruri de jertfă în serviciul de la sanctuar. Dar aceştia doi sunt menţionaţi împreună doar în Ziua Ispăşirii. Astfel, aceste două animale sunt alese intenţionat aici pentru a evoca Ziua Ispăşirii, un element important al acestei vedenii.

În continuare, Daniel a văzut un berbec împungând în trei direcţii diferite: spre apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi (Daniel 8:4). Această mişcare triplă indică extinderea acestei puteri: „Nido fiară nu putea să-i stea împotrivă şi nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia şi a ajuns puternic” (vers. 4). După cum a explicat îngerul, berbecul cu două coarne reprezintă Imperiul Medo-Persan (vers. 20), iar cele trei direcţii indicau, în sens literal, cele trei cuceriri majore ale acestei puteri.

Apoi, a apărut un ţap cu un corn mare, reprezentând Imperiul Grec sub conducerea lui Alexandru cel Mare (vers. 21). Ţapul se mişca pe pământ „fără să se atingă de el” (vers. 5), ceea ce înseamnă că se mişca repede. Simbolismul transmite rapiditatea cuceririlor lui Alexandru, reprezentată în capitolul 7 printr-un pardos înaripat. Dar, după cum indică profeţia, când ţapul „a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare” (vers. 8) şi au apărut alte patru coarne, care se îndreptau spre cele patru puncte cardinale. Acest lucru s-a împlinit la moartea lui Alexandru în Babilon, în iunie 323 Î.Hr., când împărăţia lui a fost împărţită între cei patru generali ai săi.

Între Daniel 2:38 şi Daniel 8:20,21, trei din cele patru imperii prezentate în vedenii au fost numite, ca să ştim exact despre ce este vorba, lucru care confirmă corectitudinea interpretării acestor profeţii.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.2 Alte simboluri – st9 Curăţirea sanctuarului

Despre autor
-