12.3 Profeţiile despre Siria şi Egipt – st12 Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu

Views


Claudia si Alin Apostol st12 Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu (st12 Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu)

3. Ce ni se descoperă în Daniel 11:5-14?

După moartea lui Alexandru cel Mare, marele imperiu al Greciei a fost împărţit celor patru generali ai săi. Doi dintre ei – Seleucus în Siria (nord) şi Ptolemeu în Egipt (sud) – au reuşit să pună temeliile unor dinastii care apoi au luptat una împotriva alteia pentru control.

Majoritatea cercetătorilor Bibliei înţeleg războaiele dintre împăratul de la miazănoapte şi împăratul de la miazăzi profetizate în Daniel 11:5-14 ca făcând referire la multele bătălii în care au fost implicate aceste două dinastii. Profeţia spunea că vor exista încercări de a uni aceste două dinastii prin căsătorie, dar alianţa avea să fie de scurtă durată (Daniel 11:6). Antiohus al II-lea Theos (261–246 Î.Hr.), nepotul lui Seleucus I, s-a căsătorit cu Berenice, una dintre fiicele împăratului Egiptului, Ptolemeu al II-lea Philadelphus, totuşi acea înţelegere nu a durat. Conflictul care îi implica direct pe copiii lui Dumnezeu a fost reluat. Astfel, Daniel 11 vorbeşte despre evenimente importante care urmau să aibă implicaţii în viaţa poporului lui Dumnezeu în secolele de după dispariţia din scenă a profetului Daniel.

Din nou, putem întreba de ce Domnul ne descoperă înainte de vreme toate aceste detalii despre războaie în care împărăţii au luptat una împotriva alteia pentru supremaţie în acea parte a lumii. Motivul este simplu: aceste războaie au afectat şi poporul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul a arătat mai dinainte multele probleme cu care urma să se confrunte poporul lui Dumnezeu în viitor. De asemenea, Dumnezeu este Domnul istoriei şi, atunci când comparăm scrierile profetice cu evenimentele istorice, putem vedea din nou că acest cuvânt profetic s-a împlinit întocmai. Dumnezeul care prezice vicisitudinile acestor împărăţii eleniste care luptă una împotriva alteia este Dumnezeul care cunoaşte viitorul. El merită toată încrederea şi credinţa noastră. El este un Dumnezeu mare, nu un idol al imaginaţiei umane. El nu este doar Cel care conduce cursul evenimentelor istorice, ci poate să conducă şi viaţa noastră dacă îi permitem.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

12.3 Profeţiile despre Siria şi Egipt – st12 Marile puteri şi poporul lui Dumnezeu

Despre autor
-