8.7 Un gând de încheiere – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Views


Gabriel Radu 8.7 Un gând de încheiere (st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”)

„În zilele lui Isaia, cunoştinţa spirituală a omenirii era întunecată printr-o înţelegere greşită a lui Dumnezeu. Multă vreme, Satana căutase să-i determine pe oameni să privească la Creatorul lor ca la autorul păcatului, al suferinţei şi al morţii. Aceia pe care-i amăgise astfel socoteau că Dumnezeu este aspru şi pretenţios. Ei Îl priveau ca pe Unul care urmărea să acuze şi să condamne, nevrând să-l primească pe păcătos atâta vreme cât avea o scuză legală să nu-l ajute. Legea dragostei, prin care este condus cerul, fusese greşit prezentată de arhiamăgitorul ca o restrângere a fericirii oamenilor, ca un jug apăsător, de care oamenii ar trebui să fie bucuroşi să scape. El spunea că preceptele ei nu puteau fi respectate şi că pedepsele pentru călcarea ei erau aplicate în mod arbitrar.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 311

Rezumat: Prin Isaia, Dumnezeu le-a adus mângâiere acelora care suferiseră. Vremea necazului lor se sfârşise şi Dumnezeu se întorcea la ei. În loc să fie descurajaţi şi confuzi, ei puteau să aibă încredere că Dumnezeu Îşi foloseşte puterea creatoare pentru binele lor.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ezechiel 46 – Daniel 4
1. Unde avea să primească străinul moştenire în Israel?
2. Care aveau să fie dimensiunile părţii sfinte din jurul Ierusalimului restaurat?
3. De unde se poate deduce că împăratul Nebucadneţar era preocupat de gânduri cu privire la viitor?
4. Ce i-a recomandat Daniel lui Nebucadneţar să facă, pentru a i se prelungi fericirea?

Evanghelizare, Secţiunea 12, subcapitolul „Anglia şi oraşele ei”
5. Care era, conform declaraţiei lui Ellen White, una dintre cele mai mari dificultăţi pentru misiunea din Anglia?

Aici puteţi citi cartea https://m.egwwritings.org/ro/book/2706/toc
de Ellen G. White.
De aici puteţi descarcăca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.7 Un gând de încheiere – st8 „Mângâiaţi pe poporul Meu!”

Despre autor
-