8.7 Un gând de încheiere – st8 Educația și răscumpărarea

Views


Gabriel Radu 8.7 Un gând de încheiere (st8 Educația și răscumpărarea)

Marea însărcinare de vestire a Evangheliei (Matei 28:18-20) a dat startul unei mișcări religioase extraordinare. Câțiva apostoli, sau misionari (ambii termeni în­seamnă „cei trimiși”), au mers în lumea întreagă și au strâns învățăcei, i-au trans­ format în ucenici, i-au chemat să creadă în Isus, i-au botezat și au început să-i învețe toate lucrurile poruncite de Isus. Erau creștini convertiți din toată lumea, reprezentând culturi diferite, vorbind limbi diferite, care au ieșit din apa botezu­lui pentru a intra într-o școală și a începe să fie instruiți, sau educați. Aveau încă multe de învățat.

Creștinii învață tot timpul nu doar dintr-o curiozitate intelectuală sau din zelul de a dobândi cunoștințe, ci pentru că viața creștină și credința cuprind fiecare aspect al vieții de zi cu zi. Epistolele din Noul Testament conțin atât vestirea (kerygma), cât și instruirea (didache). Un exemplu de vestire este în 1 Corinteni 2:2, iar de educație începe în capitolul 4 și continuă, cu întreruperi, în restul epistolei. Ce trebuie să învețe creștinii? Despre muncă, odihnă, relații sociale, relații în cadrul comunității, biserică și închinare, științe economice, filantropie, relații cu autoritățile, consiliere, sistemul familial, relații de căsăto­rie și creșterea copiilor, hrană și prepararea ei, îmbrăcăminte, chiar și despre îmbătrânire și pregătirea pentru finalul vieții, despre viața personală și despre viața în această lume. Priceperea nu vine de la sine. Ea trebuie să fie dobândită.

Studiu la rând:
leremia 12-18

Evanghelizare, subcapitolul „Responsabilitatea membrilor evlavioși…”

1. Din ce cauză se plânge profetul că piereau vitele și păsările?
2. Despre cine spune Domnul că rosteau „închipuiri scoase din inima lor”?
3. Cine este comparat cu „o potârniche care clocește niște ouă pe care nu le-a ouat ea”?
4. Cine și de ce apucase pe „cărări și drumuri nebătute”?
5. Ce trebuie să facă ceilalți dacă un membru al casei lui Hristos cade în ispită?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.7 Un gând de încheiere – st8 Educația și răscumpărarea

Despre autor
-