8.7 Un gând de încheiere – st8 Alege viaţa

Views


Gabriel Radu 8.7 Un gând de încheiere (st8 Alege viaţa)

Atunci, ca şi acum, ni se dă tuturor de făcut o alegere. Termenul crucial aici este alegerea. Spre deosebire de concepţia unei părţi a creştinismului potrivit căreia, chiar înainte ca oamenii să se nască, Dumnezeu îi predestinează pe unii nu doar pentru a fi pierduţi, ci şi pentru a arde în iad pentru totdeauna, Scriptura învaţă că propria alegere a omului – de viaţă sau de moarte, de binecuvântare sau de blestem, de bine sau de rău – va hotărî cu care triadă (viaţa – binele – binecuvântarea sau moartea – răul – blestemul) se va confrunta, în cele din urmă.

„«Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Iisus Hristos, Domnul nostru» (Romani 6:23). Moştenirea celor drepţi este viaţa, în timp ce partea celor nelegiuiţi este moartea. Moise i-a spus poporului Israel: «Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul» (Deuteronomul 30:15). Moartea la care se referă aceste texte nu este cea pronunţată asupra lui Adam, deoarece toată omenirea suferă pedeapsa pentru păcatul lui. Aceasta este «moartea a doua» pe care Apocalipsa 20:14 o pune în contrast cu viaţa veşnică.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 544

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: 1 Timotei 2 – 2 Timotei 2
1. Cine este singurul „mijlocitor între Dumnezeu şi oameni”?
2. De ce nu trebuia ca episcopii „să fie întorşi la Dumnezeu de curând”?
3. Ce aduce „boala cercetărilor fără rost”?
4. Cum se numeau bunica şi mama lui Timotei?

Evanghelizare, Secţiunea 16, subcapitolul „Evanghelizarea prin intermediul instituţiilor adventiste”
5. Completaţi cuvintele lipsă: „Nu impuneţi prezentarea unui adevăr crucial. Aşteptaţi până când _______________________________________.”

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.7 Un gând de încheiere – st8 Alege viaţa

About The Author
-