Views

Eugenia Milea & Titu Boabă „8.5 Casa vistieriei (st8 Impactul returnării zecimii)”

Miercuri, 21 februarie – Casa vistieriei

În termeni poetici, Biblia spune că Dumnezeu are câte o „cămară” pentru vânt (Ieremia 10:13), pentru adâncuri (Psalmii 33:7), pentru zăpadă şi grindină (Iov 38:22) şi are control absolut asupra lor. Însă cea mai preţioasă „cămară” a Sa este cea pentru zecime.

„Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel pentru slujba pe care o fac ei pentru slujba cortului întâlnirii” (Numeri 18:21). Este prima menţiune cu privire la locul unde trebuie ţinută zecimea – „principiul vistieriei”. Apoi, Dumnezeu le-a cerut israeliţilor să aducă zecimea la locul ales de El (Deuteronomul 12:5,6). Pe timpul lui Solomon, zecimea era adusă la Templul din Ierusalim. Israeliţii au înţeles la ce se referea Maleahi când le-a spus: „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile” (3:10). Casa vistieriei era locul unde se desfăşurau serviciile religioase şi de unde erau susţinuţi leviţii.

5. Ce alte denumiri pentru „casa vistieriei” mai apar în Scriptură? 1 Cronici 26:20; 2 Cronici 31:11-13; Neemia 10:38

În ambele perioade testamentare, Dumnezeu a avut o vistierie centrală pentru administrarea zecimii. Adventiştii de ziua a şaptea sunt o biserică mondială în care principiul vistieriei este acceptat şi practicat. Membrii sunt încurajaţi să trimită zecimea către Conferinţă/Misiune prin intermediul bisericii locale de care aparţin. Din trezoreria Conferinţei/Misiunii îşi primesc pastorii salariile.

„Pe măsură ce lucrarea lui Dumnezeu se extinde, apelurile după ajutor vor fi tot mai dese. Ca să se poată răspunde acestor chemări, creştinii trebuie să asculte de porunca: «Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa Mea» (Maleahi 3:10). Dacă cei care mărturisesc că sunt creştini îi vor aduce lui Dumnezeu în mod credincios zecimile şi darurile lor, vistieria Sa va fi plină. Atunci nu ar mai fi nevoie să se recurgă la expunere de lucruri spre vânzare, la loterii sau organizarea de distracţii în vederea strângerii de fonduri pentru sprijinirea Evangheliei.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, p. 248

Gândeşte-te ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar duce zecimea unde ar dori. De ce este important să o aducem la casa vistieriei lui Dumnezeu?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

http://www.7adventist.com/studiu/impactul-returnarii-zecimii/

8.5 Casa vistieriei (st8 Impactul returnării zecimii)

Despre autor
-