8.4 Sabatul şi creaţiunea – st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

Views


Gabriel Radu 8.4 Sabatul şi creaţiunea (st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I))

Astăzi, Sabatul zilei a şaptea este foarte atacat în societatea seculară şi în comunităţile religioase. Programele de lucru ale corporaţiilor globale arată încercarea de a schimba calendarul în multe ţări europene pentru ca lunea să fie prima zi din săptămână, iar duminica, ziua a şaptea. În recenta enciclică papală cu privire la schimbările climatice, Sabatul zilei a şaptea este numit „Sabatul evreiesc” şi lumea este încurajată să păzească o zi de odihnă pentru reducerea încălzirii globale (Papa Francisc, Laudato Si, pp. 172-173).

4. Ce legătură este între modul în care înţelegem săptămâna creaţiunii şi porunca a patra? Ce legătură este între aceasta şi întreita solie îngerească? Geneza 2:1-3; Exodul 20:8-11; Marcu 2:27; Apocalipsa 14:7

Biblia spune: „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse.” Astăzi, mulţi creaţionişti evidenţiază lucrarea lui Dumnezeu în cele şase zile ale facerii lumii, dar nu recunosc faptul că Dumnezeu nu Şi-a încheiat lucrarea în ziua a şasea, ci după ce a creat ziua Sabatului. Isus spune: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.” El a putut face această afirmaţie cu autoritate, deoarece El a făcut, sau a creat, Sabatul ca semn veşnic şi sigiliu al legământului lui Dumnezeu cu poporul Său. Sabatul nu a fost doar pentru poporul iudeu, ci pentru toţi oamenii.

Geneza prezintă trei lucruri pe care le-a făcut Isus prin crearea Sabatului. (1) El „S-a odihnit”, dându-ne un exemplu divin al dorinţei Sale de a Se odihni împreună cu noi. (2) El „a binecuvântat” ziua a şaptea. În relatarea despre creaţiune au fost binecuvântate animalele, apoi şi Adam, şi Eva, dar singura zi binecuvântată a fost ziua a şaptea. (3) Dumnezeu „a sfinţit-o”, sau „a făcut-o sfântă”.

Niciunei alte zile Biblia nu îi atribuie aceste trei caracteristici. Ele sunt repetate în porunca a patra, când Dumnezeu scrie cu degetul Lui şi ne îndreaptă atenţia înapoi, spre facerea lumii, ca temelie pentru Sabat (Exodul 20:11).

În Apocalipsa 14:7 şi Exodul 20:11, porunca despre Sabat este menţionată ca bază pentru închinarea la Creator. Cum se leagă această trimitere la Sabat de evenimentele ultimelor zile?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.4 Sabatul şi creaţiunea – st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

Despre autor
-