8.3 Nu există zonă de mijloc – st8 Alege viaţa

Views


Gabriel Radu 8.3 Nu există zonă de mijloc (st8 Alege viaţa)

În toată Biblia ni se pun înainte doar două alegeri. Două opţiuni ne sunt prezentate aici.

2. Citeşte următoarele texte. Care sunt cele două opţiuni, cele două alegeri care sunt fie afirmate direct, fie subînţelese în textele de mai jos şi cum sunt prezentate ele? Ioan 3:16; Geneza 7:22,23; Romani 6:23; Romani 8:6; 1 Ioan 5:12; Matei 7:24-27

În final, nu există o zonă de mijloc pentru noi, fiinţele umane. Înainte ca marea luptă să se termine definitiv, păcatul, Satana, răul, neascultarea şi răzvrătirea vor fi eradicate. După aceea, fiecare dintre noi, în mod individual, va avea fie viaţa veşnică, viaţa pe care Dumnezeu o plănuise pentru noi toţi înainte de crearea lumii, fie moartea veşnică, şi anume „pierzarea veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui” (2 Tesaloniceni 1:9). Biblia nu pare să ne prezinte nicio altă opţiune.

Care va fi destinul nostru? Răspunsul, în cele din urmă, ne aparţine. Alegerea se află înaintea noastră: viaţa sau moartea.

În contextul vieţii veşnice sau al morţii veşnice, de ce adevărul că iadul nu este un loc care îi arde şi îi torturează pe oameni veşnic este un adevăr atât de mângâietor? Ce ar spune despre caracterul lui Dumnezeu dacă destinul celor pierduţi ar fi, cu adevărat, un chin veşnic într-o stare conştientă?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.3 Nu există zonă de mijloc – st8 Alege viaţa

About The Author
-