8.3 Cornul cel mic – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Views


Gabriel Radu 8.3 Cornul cel mic (st8 De la marea învolburată, la norii cerului)

2. Cine este puterea reprezentată de cornul cel mic care apare direct din a patra fiară? Daniel 7:7,8,19-25

Ieri am învăţat că animalul fioros cu zece coarne care conduce lumea cu cea mai mare cruzime reprezintă Roma imperială. Acum trebuie să ne gândim la cornul cel mic şi la puterea pe care o reprezintă. După cum a fost arătat în viziune, cel de-al patrulea animal avea zece coarne, dintre care trei au fost smulse pentru a face loc cornului celui mic. Acest corn avea ochi ca de om şi vorbea „cu trufie” (Daniel 7:8). Este clar faptul că acest corn mic a apărut din entitatea reprezentată de acel animal îngrozitor, adică Roma imperială. Într-un fel, cornul a extins sau a continuat unele dintre caracteristicile Romei imperiale. Este vorba de o etapă consecutivă a aceleiaşi puteri.

Daniel a văzut că acest corn „a făcut război sfinţilor”. Îngerul i-a explicat că acest corn este un împărat care va acţiona în trei direcţii: (1) va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, (2) îi va persecuta pe sfinţii Celui Preaînalt şi (3) va dori să schimbe vremurile şi legea. În consecinţă, sfinţii vor fi daţi în mâna acestei puteri. Apoi îngerul i-a arătat perioada de timp în care cornul cel mic va face aceste lucruri: o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme. În limbajul profetic folosit aici, termenul vreme înseamnă „an” şi astfel expresia vremuri reprezintă ani, forma duală: „doi ani”. Aceasta este o perioadă de trei ani şi jumătate profetici care, conform principiului an-zi (Numeri 14:34; Ezechiel 4:6), ne indică o perioadă de o mie două sute şaizeci de ani. În această perioadă, cornul cel mic va porni un atac împotriva lui Dumnezeu, îi va persecuta pe sfinţi şi va încerca să schimbe Legea lui Dumnezeu.

3. Ce asemănări există între activitatea „omul fărădelegii” din 2 Tesaloniceni 2:3 şi activitatea cornului mic? Despre ce putere se vorbeşte aici şi de ce?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.3 Cornul cel mic – st8 De la marea învolburată, la norii cerului

Despre autor
-