8.2 Atitudinea lui Isus faţă de oameni – st8 Să slujim ca Isus

Views


Gabriel Radu 8.2 Atitudinea lui Isus faţă de oameni (st8 Să slujim ca Isus)

Isus a căutat întotdeauna partea bună în oameni. El scotea la lumină tot ce era mai bun în ei. Una dintre criticile pe care conducătorii religioşi I le-au adus a fost că El îi „primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei” (Luca 15:2). Ei erau preocupaţi de faptul că Isus avea părtăşie cu cei „neevlavioşi”. Vederile lor despre religie erau mai degrabă de înstrăinare decât de implicare. Au fost surprinşi când Isus a spus despre El Însuşi: „Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi” (Matei 9:13).

Religia cărturarilor, a fariseilor şi a saducheilor a fost o religie a evitării. Ei gândeau: „Fă tot ce poţi pentru a evita să te contaminezi de păcat.” Învăţătura Domnului Isus a fost cu totul diferită. El a coborât în această lume pe care dorea să o mântuiască, nu să o evite. El este „Lumina lumii” (Ioan 8:12).

1. Care sunt cele două metafore pe care le-a folosit Domnul Isus pentru a-i descrie pe urmaşii Săi? De ce crezi că le-a ales pe acestea? Matei 5:13,14; Ioan 1:9; Ioan 12:46; Filipeni 2:15

Sarea era una dintre cele mai importante resurse în lumea antică. Era extrem de valoroasă şi, uneori, legiunile romane o foloseau ca valută. Era un simbol al unei mari bogăţii. Era folosită şi pentru a conserva şi a da gust mâncării. Când a folosit sarea ca simbol pentru urmaşii Săi, Isus spunea că adevărata bogăţie a lumii nu sunt oamenii cei mai bogaţi şi puternici, ci creştinii devotaţi care fac o lucrare pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Faptele lor iubitoare de slujire dezinteresată păstrează bunătatea lumii şi dau gust atmosferei ei.

A doua metaforă folosită de Isus a fost „Lumina lumii”. Lumina nu evită întunericul, ci străluceşte în întuneric. Nu se separă de întuneric, ci îl pătrunde, transformându-l în lumină. Urmaşii lui Isus trebuie să străpungă întunericul acestei lumi în cartierele, satele şi oraşele lor pentru a le lumina cu slava lui Dumnezeu.

Cum trebuie să înţelegem ideea separării de lume şi a evitării lumii (Ioan 17:15-18)? Ce a vrut să spună Isus când S-a rugat ca ucenicii Săi să fie în lume, dar nu din lume? Cum putem face aceasta?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.2 Atitudinea lui Isus faţă de oameni – st8 Să slujim ca Isus

Despre autor
-