8.2 Alegerea poporului Israel (Deuteronomul 7:7) – st8 Legea legământului

Views


Florina si Ionut Sanda 8.2 Alegerea poporului Israel (Deuteronomul 7:7) (st8 Legea legământului)

Tradiţia iudaică susţinea că Dumnezeu a făcut legământul cu Israel doar pentru că celelalte popoare Îl respinseseră. Deşi nu există nicio dovadă biblică pentru a susţine acest punct de vedere, poziţia aceasta confirmă faptul că, indiferent de ce a ales Domnul poporul evreu, cu siguranţă nu a făcut-o pentru că acesta merita înalta onoare şi privilegiul care i-au fost acordate. Copiii lui Israel nu aveau niciun merit care să-i facă vrednici de dragostea lui Dumnezeu şi de alegerea ca popor al Său. Erau puţini la număr, o grupare de triburi înrobite şi slabe din punct de vedere politic şi militar. În plus, în ceea ce priveşte cultura şi religia, erau un popor amestecat, anost şi fără prea multă experienţă. Prin urmare, motivul de bază al alegerii poporului Israel se află în taina dragostei şi a harului lui Dumnezeu.

1. Totuşi, trebuie să fim atenţi atunci când analizăm noţiunea de alegere, deoarece poartă în ea potenţialul unei confuzii teologice. Pentru ce i-a ales Dumnezeu pe israeliţi? Ca să fie răscumpăraţi în timp ce toţi ceilalţi au fost aleşi ca să fie respinşi şi pierduţi? Sau au fost aleşi ca să ofere lumii ceea ce li se oferise lor mai întâi? Cum ne ajută următoarele versete să înţelegem răspunsurile la aceste întrebări? Exodul 19:6; Isaia 56:7; Evrei 2:9

Ca adventişti de ziua a şaptea, ne place să ne considerăm o replică modernă a poporului Israel, chemaţi de Domnul nu pentru a fi singurii răscumpăraţi, ci pentru a vesti lumii mesajul răscumpărării în contextul soliilor celor trei îngeri. Pe scurt, noi credem că avem de spus ceva ce nimeni altcineva nu spune. Aşa a fost, în esenţă, şi cu poporul Israel din Antichitate. Scopul alegerii lui Israel nu a fost acela de a transforma naţiunea iudaică într-un fel de club exclusivist, care să păstreze pentru sine făgăduinţa mântuirii şi a răscumpărării. Dimpotrivă, dacă noi credem că Isus a murit pentru întreaga omenire (Evrei 2:9), atunci răscumpărarea pe care Domnul i-a oferit-o poporului Israel a fost oferită şi lumii întregi, deopotrivă. Israel ar fi trebuit să fie mijlocul prin care lucrarea aceasta de răscumpărare să fie făcută cunoscută. Biserica noastră a fost chemată să facă acelaşi lucru.

Gândeşte-te la rolul tău în biserică. Ce poţi face pentru a promova lucrarea pe care am fost chemaţi să o facem? Nu uita că, dacă nu ajuţi în mod activ, este foarte probabil ca, într-o oarecare măsură, să fii un obstacol.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.2 Alegerea poporului Israel (Deuteronomul 7:7) – st8 Legea legământului

Despre autor
-