8.1 Introducere in studiu – st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

Views


Gabriel Radu 8.1 Introducere in studiu (st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I))

Primele capitole din Geneza sunt temelia pentru tot restul Scripturii. Învăţăturile sau doctrinele importante ale Bibliei îşi au sursa în aceste capitole. Aici găsim primele cunoştinţe despre natura Dumnezeirii care lucrează în armonie ca Tată, Fiu (Ioan 1:1-3; Evrei 1:1,2) şi Duh Sfânt (Geneza 1:2) pentru a crea lumea şi tot ce este în ea, culminând cu omenirea (Geneza 1:26-28). În Geneza sunt prezentate şi alte teme majore: Sabatul (Geneza 2:1-3), originea răului (Geneza 3), Mesia şi planul de răscumpărare (Geneza 3:15), potopul global (Geneza 6-9), legământul (Geneza 1:28; 2:2,3,15-17; 9:9-17; Geneza 15), împrăştierea popoarelor şi încurcarea limbilor (Geneza 10, 11) şi genealogiile care ne oferă cadrul biblic pentru cronologia de la facerea lumii şi până la Avraam (Geneza 5 şi 11). Subiecte precum puterea Cuvântului rostit al lui Dumnezeu (Geneza 1:3; 2 Timotei 3:16; Ioan 17:17), natura omenirii (Geneza 1:26-28), caracterul lui Dumnezeu (Matei 10:29,30), căsătoria între un bărbat şi o femeie (Geneza 1:27,28; 2:18,21-25), isprăvnicia pentru pământ şi resursele sale (Geneza 1:26; 2:15,19) şi speranţa făgăduinţei unei creaţii noi (Isaia 65:17; 66:22; Apocalipsa 21:1) toate îşi au temelia în aceste prime capitole pe care le vom studia în această săptămână şi săptămâna viitoare.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

8.1 Introducere in studiu – st8 Cartea Geneza şi facerea lumii (I)

Despre autor
-