7.7 Un gând de încheiere – st7 Legământul de la Sinai

Views


Florina Sanda si Ionut Sanda 7.7 Un gând de încheiere (st7 Legământul de la Sinai)

„Spiritul de sclavie se naşte din căutarea de a trăi în conformitate cu religia legală prin efortul de a împlini cerinţele legii în puterea noastră. Există speranţă pentru noi doar atunci când ne aşezăm sub legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avraam, care este legământul harului prin credinţa în Isus Hristos. Evanghelia care i-a fost predicată lui Avraam şi prin care el a avut speranţă este aceeaşi cu cea care ne este predicată nouă astăzi şi prin care putem avea speranţă. Avraam a privit la Isus, care este şi pentru noi Autorul şi Desăvârşitorul credinţei.” – Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1077.

Rezumat: Legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel la Sinai a fost un legământ al harului. După ce le-a dat nenumărate dovezi ale dragostei şi ale grijii Sale pline de har prin eliberarea extraordinară din robia egipteană, Dumnezeu i-a invitat pe copiii lui Israel să intre într-un legământ cu El care avea să le păstreze şi să le susţină libertăţile. Deşi au răspuns în mod pozitiv, israeliţilor le-a lipsit credinţa adevărată motivată de dragoste. Noi nu trebuie să repetăm eşecul poporului Israel şi să ignorăm uimitorul har care le-a fost acordat păcătoşilor.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Matei 3-9
1. Ce făceau Zebedei şi fiii lui când i-a văzut Domnul Isus?
2. Completează textul: „Când vă rugaţi, să nu fiţi ca …… .”
3. Completează textul: „Căci El îi învăţa ca unul care …… .”
4. Completează textul: „Isus străbătea toate cetăţile şi satele …… .”

Evanghelizare, Secţiunea 13, subcapitolul „Experienţa şi metodele lui Ellen White în lucrarea personală”
5. Unde anume s-a dus Ellen White, ca răspuns la o invitaţie stăruitoare?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.7 Un gând de încheiere – st7 Legământul de la Sinai

Despre autor
-