7.7 Un gând de încheiere – st7 Înfrângerea asirienilor

Views


Gabriel Radu 7.7 Un gând de încheiere (st7 Înfrângerea asirienilor)

„Numai printr-o intervenţie directă a lui Dumnezeu se putea ca umbra să se dea înapoi cu zece trepte pe cadran, şi acesta avea să fie semnul pentru Ezechia că Domnul îi ascultase rugăciunea. […] Vizita acestor soli de la împăratul din ţara îndepărtată îi dădea lui Ezechia ocazia să-L înalţe pe Dumnezeul cel viu. Cât de uşor i-ar fi fost să vorbească despre Dumnezeu ca susţinător al tuturor lucrurilor create, prin a Cărui favoare îi fusese cruţată viaţa tocmai când toate speranţele se spulberaseră!

Dar mândria şi vanitatea au pus stăpânire pe inima lui Ezechia, şi în înălţare de sine a lăsat deschise înaintea ochilor lacomi comorile cu care Dumnezeu îl îmbogăţise pe poporul Său.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 342-344

Rezumat: Ca răspuns la strigătul unui rege credincios, Dumnezeu l-a salvat pe poporul Său şi a arătat cine este El: Împăratul Atotputernic al lui Israel care ţine în mâini soarta pământului. El nu doar că îi nimiceşte pe cei care încearcă să-l distrugă pe poporul Lui, ci le şi oferă altora ocazii, oricât de „babilonieni” ar fi, să devină poporul Lui.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ezechiel 39-45
1. Unde avea să fie mormântul lui Gog?
2. Câte uşi urmau să aibă templul şi Locul Preasfânt?
3. Ce reacţie urmau să aibă cei din casa lui Israel la vederea planului noului templu?
4. Care avea să fie standardul în privinţa tunsorii preoţilor de la viitorul templu?

Evanghelizare, Secţiunea 12, subcapitolul „Vestirea soliei în alte continente
5. Care era singura metodă despre care Ellen White a constatat că avea succes în Europa?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descarcăca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.7 Un gând de încheiere – st7 Înfrângerea asirienilor

Despre autor
-