7.6 După vindecare, mândrie (Isaia 38 şi 39) – st7 Înfrângerea asirienilor

Views


Gabriel Radu 7.6 După vindecare, mândrie (Isaia 38 şi 39) (st7 Înfrângerea asirienilor)

Evenimentele din Isaia 38 şi 39 (2 Împăraţi 20) s-au petrecut la foarte scurt timp după ce Dumnezeu l-a izbăvit pe Ezechia din mâinile lui Sanherib, chiar dacă eliberarea descrisă în Isaia 37 şi 2 Împăraţi 19 nu avusese încă loc. El încă se confrunta cu ameninţarea asiriană.

„Satana era hotărât să cauzeze atât moartea lui Ezechia, cât şi căderea Ierusalimului, crezând că, dacă Ezechia ar fi fost înlăturat, fără îndoială eforturile lui în privinţa reformei ar fi încetat, iar căderea Ierusalimului ar fi putut fi mai uşor de realizat.” – CBAZŞ, vol. 4, p. 240

9. Ce ne spune citatul de mai sus despre importanţa unei conduceri bune pentru poporul lui Dumnezeu?

10. Ce semn îi dă Domnul lui Ezechia pentru a-i întări credinţa? 2 Împăraţi 20:8-10; Isaia 38:6-8

Respingând oferta lui Dumnezeu de a-i da un semn, Ahaz dăduse startul evenimentelor care au condus la necazurile cu Asiria (Isaia 7). Dar Ezechia a cerut un semn (2 Împăraţi 20:8) şi Dumnezeu l-a întărit să facă faţă crizei provocate de tatăl lui. Numai o minune putea face ca umbra să treacă înapoi peste cadranul lui Ahaz.

Babilonienii studiau mişcările aştrilor şi le-au înregistrat cu acurateţe. Prin urmare, au observat fenomenul ciudat şi s-au întrebat ce însemna. Nu este întâmplător faptul că împăratul Merodac-Baladan a trimis soli atunci. Babilonienii auziseră despre vindecarea lui Ezechia şi despre semnul miraculos.

Acum ştim de ce Dumnezeu a ales acest semn. Aşa cum, mai târziu, a folosit steaua Betleemului pentru a-i aduce pe înţelepţii din Răsărit, El a folosit o schimbare solară pentru a aduce soli din Babilon, o ocazie unică pentru ei să afle despre adevăratul Dumnezeu. Merodac-Baladan şi-a dedicat viaţa câştigării unei independenţe de durată faţă de Asiria. El avea nevoie de aliaţi puternici, ceea ce explică motivaţia lui de a intra în legătură cu Ezechia. Dacă soarele însuşi s-a mişcat la cererea lui Ezechia, oare ce i-ar fi putut face Asiriei?

Cum a pierdut Ezechia ocazia de a-L slăvi pe Dumnezeu şi a îndrepta atenţia babilonienilor către El? Care a fost urmarea? Isaia 39. Care este lecţia?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.6 După vindecare, mândrie (Isaia 38 şi 39) – st7 Înfrângerea asirienilor

Despre autor
-