7.5 În groapa leilor – st7 Din groapa leilor în prezenţa îngerilor

Views


Gabriel Radu 7.5 În groapa leilor (st7 Din groapa leilor în prezenţa îngerilor)

5. Ce i-a spus lui Daniel împăratul, cuvinte care arată ce martor credincios pentru Dumnezeu era Daniel? Daniel 6:11-23

Nu a trecut mult şi uneltitorii l-au observat pe Daniel rugându-se – adică, făcând exact ceea ce interzicea porunca. Când au adus acuzaţiile înaintea împăratului, ei s-au referit la Daniel în mod înjositor: „Daniel, unul din prinşii de război ai lui luda” (vers. 13). Pentru ei, una dintre căpeteniile imperiului, preferatul împăratului, era doar „un prins de război”. Mai mult, ei au vrut să îl înverşuneze pe împărat împotriva lui Daniel, spunându-i: „… Nu ţine deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o.” Atunci, împăratul şi-a dat seama că fusese păcălit să semneze decretul. Biblia spune că „până la asfinţitul soarelui s-a trudit să-l scape” (vers. 14). Dar nu putea face nimic pentru a-l salva pe profet de la pedeapsa stabilită. Legea irevocabilă a mezilor şi perşilor trebuia aplicată la literă. De aceea împăratul, oricât de reţinut era, a poruncit ca Daniel să fie aruncat la lei. Totuşi Darius a lăsat să se vadă şi o licărire de speranţă, care suna a rugăciune: „Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujeşti, să te scape!” (Daniel 6:16).

Relatarea biblică nu menţionează ce a făcut Daniel printre lei, dar putem presupune că s-a rugat. Dumnezeu i-a onorat statornicia şi credinţa, trimiţându-l pe îngerul Său să îl păzească. Dimineaţa, Daniel rămăsese neatins şi gata să îşi continue activităţile din guvern. Comentând acest episod, Ellen G. White spune: „Dumnezeu nu i-a împiedicat pe vrăjmaşii lui Daniel să-l arunce în groapa cu lei; El le-a îngăduit îngerilor răi şi oamenilor nelegiuiţi să-şi aducă la îndeplinire planul, dar a îngăduit lucrul acesta tocmai ca să facă eliberarea slujitorului Său mai vizibilă, iar înfrângerea vrăjmaşilor adevărului şi dreptăţii mai deplină.” – Profeţi şi regi, pp. 543-544

Deşi această istorie are un final fericit (cel puţin pentru Daniel), ce putem spune despre celelalte, chiar din Biblie (vezi, de exemplu, Marcu 6:14-29), care nu se încheie prin eliberare? Cum putem să le înţelegem?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.5 În groapa leilor – st7 Din groapa leilor în prezenţa îngerilor

Despre autor
-