7.5 Frumusețea sfințeniei – st7 Închinarea şi educaţia

Views


Gabriel Radu 7.5 Frumusețea sfințeniei (st7 Închinarea şi educaţia)


5. încearcă să îți imaginezi scenele din cântarea de laudă a lui David. Ce putem învăța de aici despre închinare?
1 Cronici 16:1,8-36__________________________________________________

Locul închinării era cortul întâlnirii în care Dumnezeu sălășluise cu vechiul Israel și locul în care planul de mântuire îi fusese descoperit poporului. Prin urmare, în centrul închinării și al educației cu privire la închinare trebuie să fie Isus și planul de mântuire, toate acestea fiind prefigurate în serviciul de la cortul întâlnirii. Totul este lipsit de sens fără speranța vieții veșnice oferite prin moartea Lui sacrificială și înlocuitoare de pe cruce, indiferent de orice altceva a făcut Dumnezeu pentru noi care merită laudă și închinare.

De asemenea, observă dimensiunea misionară a pasajului: întreaga lume
trebuia să învețe despre Dumnezeul lui Israel.

6. Recitește versetul! 29: „Dați Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceți da­ruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte” (în engl.: „în frumusețea sfințeniei” – de aici și titlul studiului de azi). Ce ar putea să însemna să ne închinăm Domnului „în frumusețea sfințeniei”?

In primul rând, gândește-te cât de hidos, de distrugător și de înjositor este păcatul. De asemenea, pentru noi este greu acum să ne imaginăm cât de rele, de îngrozitoare și degradante erau practicile de cult ale popoarelor din jurul Israelului, practici ce includeau, mai cu seamă, sacrificarea copiilor. Și, fără în­doială, aceste lucruri arătau ce fel de oameni erau cei care le practicau.

Prin contrast, Israelul antic trebuia să fie un popor sfânt, despărțit de obice­iurile rele din jurul lui. Copiii lui Israel trebuiau să fie sfinți în inimile și mințile lor – acest lucru dădea închinării lor sens și frumusețe înaintea lui Dumnezeu, în mod repetat, profeții Vechiului Testament s-au ridicat împotriva oamenilor care se închinau lui Dumnezeu în timp ce erau corupți și inimile lor erau depar­te de El.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.5 Frumusețea sfințeniei – st7 Închinarea şi educaţia

Despre autor
-