7.3 „Să vorbească despre ea copiilor lor” – st7 Închinarea şi educaţia

Views


Gabriel Radu 7.3 „Să vorbească despre ea copiilor lor” (st7 Închinarea şi educaţia)

Psalmii din Vechiul Testament aveau un rol important în viața religioasă a Israelului antic. Ei erau recitați și cântați, deseori cu acompaniament instru­mental,în timpul momentelor deînchinare, mai ales ale închinării publice care, în Vechiul Testament, a fost esențială pentru modul în care oamenii se închinau în general. Israel funcționa ca o comunitate și, ca atare, israeliții se închinau împreună.

Psalmii sunt, în esență, poezie, versuri pentru cântece. Termenul ebraic pentru Psalmi, Tehillîm, înseamnă „cântări de laudă”. Și, când îi cântăm laudă lui Dumnezeu, noi ne închinăm Domnului.

2. Care este mesajul de bază din versetele de mai jos și cum se potrivește el cu problema educației și a închinării?
Psalmii 78:1-17_____________________________________________________

Există un anumit determinism cu privire la mesajul din Psalmii 78. în verse­tul 2, Asaf menționează modul în care noi vom vesti „înțelepciunea vremuri­ lor străvechi”. în alte traduceri, străvechi este tradus cu „ascuns” (NTR) sau cu „plăcutele adevăruri de demult” (Message). Ideea principală este că, în Israel, educația includea istoria, modul în care Domnul a lucrat cu poporul ales.

3. Care erau lecțiile specifice pe care israeliții trebuiau să le predea copiilor lor? Care era scopul suprem al acestui tip de educație?
Psalmii 78:6-17_____________________________________________________

După cum se observă în text, printre obiectivele educației se numără și acela că fiii și fiicele vor învăța să se încreadă în Dumnezeu și să păzească po­runcile Lui. Cum ar putea un text cum este cel din Apocalipsa 14:12 să reflecte aceeași idee pentru noi, astăzi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.3 „Să vorbească despre ea copiilor lor” – st7 Închinarea şi educaţia

Despre autor
-