7.3 Puterea creatoare a Cuvântului – st7 Răspândirea Cuvântului

Views


Gabriel Radu 7.3 Puterea creatoare a Cuvântului (st7 Răspândirea Cuvântului)

2. Ce ne spun pasajele de mai jos despre puterea Cuvântului lui Dumnezeu? Evrei 1:1-3; 4:12; Psalmii 33:6,9

Cuvântul lui Dumnezeu este viu. El are puterea de a împlini lucrurile despre care vorbeşte. Cuvintele omeneşti pot vorbi despre ce există, dar Dumnezeu vorbeşte despre lucruri care încă nu sunt şi pe care le creează prin puterea Cuvântului Său. Este un Cuvânt care poate crea. Cuvântul auzit care iese din gura Sa are puterea de a crea tot ce proclamă.

În relatarea creaţiunii din Geneza 1, expresia „Dumnezeu a zis” este folosită în repetate rânduri (Geneza 1:3,6,11,14,20,24,26,29). Cuvântul lui Dumnezeu a avut o aşa putere, încât, atunci când El a zis, s-a ivit uscatul, a răsărit iarba, au crescut flori şi pomi fructiferi din abundenţă şi au apărut animalele.

Există un termen ebraic specific folosit în Geneza 1 în dreptul activităţii creatoare a lui Dumnezeu – bara. În această formă, verbul este folosit pentru a desemna activitatea lui Dumnezeu care creează ceva din nimic. El este folosit doar când Dumnezeu este subiectul. Adică numai Dumnezeu poate să creeze şi o face prin puterea Cuvântului Său rostit.

Dumnezeu a creat această lume prin puterea Cuvântului Său, dar, mai mult, El o susţine prin acelaşi Cuvânt. Aceeaşi putere care este în Cuvântul Său rostit se găseşte şi în Cuvântul Său scris. „Energia creatoare care a chemat lumile la viaţă există în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere, generează viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; acceptată de voinţă şi primită în suflet, aduce cu ea viaţa Celui Infinit. Transformă firea şi reface sufletul după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 126

Când ne prindem de făgăduinţele lui Dumnezeu din Cuvântul Său, viaţa noastră este schimbată şi, când îi ajutăm pe alţii să le înţeleagă şi să se încreadă în ele, Duhul Sfânt va schimba şi viaţa lor.

„Dumnezeu a zis şi s-a făcut.” Cum putem înţelege acest lucru? Ce ne spune realitatea aceasta despre puterea Sa? De ce ar trebui ca adevărul despre puterea creatoare a lui Dumnezeu să ne aducă mângâiere?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.3 Puterea creatoare a Cuvântului – st7 Răspândirea Cuvântului

Despre autor
-