7.2 Toți ne închinăm la ceva – st7 Închinarea şi educaţia

Views


Gabriel Radu 7.2 Toți ne închinăm la ceva (st7 Închinarea şi educaţia)

Există ceva în noi care tânjește după a da închinare; ceva care, fără îndo­ială, a fost pus de Dumnezeu în ființa noastră, dar, ca oricare alt lucru, a fost pervertit de păcat. în mod evident, la început, noi trebuia să ne închinăm doar Singurului care merită închinare, Domnul și Creatorul nostru. Dar, odată cu că­derea în păcat, toate acestea s au schimbat într-o mare măsură.

Totuși, într-un fel sau altul, toți ne închinăm la ceva sau cuiva. Acest lucru ne ajută să explicăm de ce toți oamenii, de-a lungul istoriei omenirii și chiar în prezent, practică închinarea. în Egiptul antic, unii oameni îl venerau pe faraon; alții, în alte timpuri și în alte ținuturi, se închinau la statui ce reprezentau pești, la zei cu multe capete și alte presupuse divinități. Unii oameni se închinau la soare, la lună și la stele.

Astăzi, cei mai mulți oameni se consideră prea rafinați ca să se plece înain­tea statuii unei broaște (dar, după câte se pare, nu și înaintea statuii Fecioarei Maria); și totuși, aceasta nu înseamnă că oamenii, chiar și cei seculari, nu se închină la ceva: bani, putere, sex, ei înșiși, staruri de muzică rock, actori, poli­ticieni. Tot ce iubim cel mai mult, toate acele lucruri asupra cărora ne concen­trăm cel mai mult atenția, orice lucru pentru care trăim, la aceea ne închinăm.

1. Ce învățăm din experiența celor trei tineri iudei din Babilon despre impor­tanța închinării adevărate?
Daniel 3:16-28

In mod evident, cei trei tineri evrei au luat în serios porunca a doua, așa cum intenționase Dumnezeu (Exodul 20:4-6). La urma urmei, ea face par­te din Cele Zece Porunci, alături de interdicțiile cu privire la crimă sau la furt ș.a.m.d. închinarea, cea corespunzătoare, este atât de importantă, încât ocupă într-adevăr un loc central în problemele din zilele din urmă, înainte de reve­nirea Domnului Isus. în consecință, educația creștină trebuie să includă tot ce ține de subiectul închinării: ce este ea, cum ne închinăm, de ce este importantă și cui ne închinăm?

Citește Apocalipsa 14:6-12. Ce spun aceste texte despre închinare, în timpul crizei finale, dinaintea revenirii lui Isus?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.2 Toți ne închinăm la ceva – st7 Închinarea şi educaţia

Despre autor
-