7.2 Simbolurile Cuvântului lui Dumnezeu – st7 Răspândirea Cuvântului

Views


Gabriel Radu 7.2 Simbolurile Cuvântului lui Dumnezeu (st7 Răspândirea Cuvântului)

1. Ce simboluri sunt folosite în pasajele de mai jos pentru Cuvântul lui Dumnezeu? De ce crezi că au fost alese pentru a-L reprezenta? Psalmii 119:105; Ieremia 23:29; Luca 8:11

Diferitele simboluri folosite în aceste pasaje descriu unele dintre rolurile principale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Când le vorbim şi altora din Scripturi, ele sunt ca o lumină care luminează viaţa. Isus, „Lumina lumii”, străpunge întunericul înţelegerii lor greşite cu privire la cine este Dumnezeu şi la caracterul Său. Mintea întunecată de această înţelegere greşită este luminată de Duhul Sfânt prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu.

Potrivit lui Ieremia, Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc şi ca un ciocan. El mistuie zgura păcatului din viaţa noastră şi zdrobeşte inimile noastre împietrite. Când îi ajutăm pe oameni să vadă slava lui Isus în Scriptură, inimile lor de piatră sunt zdrobite, iar focul dragostei Lui mistuie zgura egoismului, a lăcomiei, a poftei şi a egocentrismului.

Cuvântul lui Dumnezeu este asemănat şi cu sămânţa. Caracteristica unei seminţe este că ea conţine germenele de viaţă. Sămânţa are nevoie de timp ca să crească. Nu toate seminţele încolţesc în acelaşi timp şi nu toate plantele cresc în acelaşi ritm. Dar, în condiţii potrivite, germenele din sămânţă irupe şi iese din pământ o nouă viaţă. Când plantăm sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu în inima şi mintea celorlalţi, nu vom vedea rezultate imediate. Dar sămânţa creşte tăcut şi, dacă oamenii răspund la îndemnurile Duhului Sfânt, la vremea rânduită de Dumnezeu, sămânţa va aduce rod pentru Împărăţia Sa.

Isus a asemănat Cuvântul Său cu o pâine hrănitoare. După cum mulţi ştiu, există puţine lucruri la fel de îndestulătoare ca o pâine bună. Cuvântul lui Dumnezeu potoleşte foamea sufletului şi hrăneşte năzuinţele noastre spirituale cele mai profunde. Pe măsură ce le împărtăşim altora făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu şi îi ajutăm să descopere că Isus este Cuvântul, viaţa lor va fi transformată prin bunătatea Sa, ei vor fi încântaţi de dragostea Lui, uimiţi de harul Său şi împliniţi de prezenţa Sa.

Gândeşte-te la adevărurile pe care le ştim doar din Biblie şi la cât de mult trebuie să preţuim ce ne învaţă ea!

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.2 Simbolurile Cuvântului lui Dumnezeu – st7 Răspândirea Cuvântului

Despre autor
-