7.2 Pe aripi de vultur – st7 Legământul de la Sinai

Views

Florina Sanda si Ionut Sanda 7.2 Pe aripi de vultur (st7 Legământul de la Sinai)

Ca popor, copiii lui Israel s-au afundat în practicarea păgânismului egiptean timp de multe secole lungi şi grele – o experienţă care, fără îndoială, le-a întunecat cunoaşterea de Dumnezeu, a voinţei şi a bunătăţii Sale.
Cum putea Domnul să-i câştige iarăşi pentru Sine?
Mai întâi, dovedind autenticitatea dragostei Lui pentru Israel, şi a făcut acest lucru prin măreţele Sale acţiuni de eliberare. Apoi, chemând poporul la un răspuns plin de iubire faţă de propunerea legământului Său. La Sinai, Dumnezeu mai întâi i-a reamintit poporului de faptele Sale pline de milă în favoarea lui.

1. Care sunt cele două ilustraţii care descriu modul în care Domnul a adus poporul Israel din Egipt la Sinai? Exodul 19:4; Deuteronomul 32:10-12; Deuteronomul 1:29-31; Osea 11:1

2. Ce aveau să-i înveţe aceste două ilustraţii pe copiii lui Israel (şi pe noi) cu privire la natura atitudinii lui Dumnezeu faţă de poporul Său?

Ilustraţiile acestea ne arată că Dumnezeu este foarte conştient de neputinţa noastră. Citeşte Psalmii 103:13,14. Atât în imaginea vulturului, cât şi în cea a părintelui care îşi poartă copilul simţim preocuparea lui Dumnezeu pentru binele nostru. Prin duioşie, susţinere, protecţie şi încurajare, dorinţa Lui este să ne aducă la maturitate deplină.

„Vulturul era cunoscut pentru devotamentul neobişnuit faţă de puii săi. Şi el locuia tot pe vârfurile munţilor. Ca să-şi înveţe puii să zboare, vulturul îi purta pe spatele lui spre acele înălţimi măreţe care dominau platoul Sinai, apoi îi răsturna în hău. Dacă puiul era încă prea mic şi prea derutat ca să zboare, vulturul-tată se repezea sub el, îl punea pe spatele lui şi zbura din nou cu el până la cuibul lor de pe piscuri. Iar glasul divin spune că astfel «v-am scos din Egipt, v-am purtat şi v-am adus la Mine».” – George A.F. Knight, Theology of Narration, p. 128.

3. Compară grija lui Dumnezeu faţă de noi cu grija noastră unul faţă de altul. Cum ar trebui să influenţeze preocuparea Lui pentru noi preocuparea noastră unii pentru ceilalţi?

Ce ilustraţii îţi vin în minte pentru a descrie interesul neegoist al lui Dumnezeu faţă de noi? Găseşte câteva imagini din experienţa ta; inspiră-te şi din cultura în care trăieşti şi împărtăşeşte-le în cadrul grupei.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.2 Pe aripi de vultur – st7 Legământul de la Sinai

Despre autor
-