7.1 Introducere in studiu – st7 Răspândirea Cuvântului

Views


Gabriel Radu 7.1 Introducere in studiu (st7 Răspândirea Cuvântului)

Când dăm mărturie, noi vorbim despre Isus. Dar cât am şti despre Isus fără Biblie? Cât am şti despre marea luptă, despre dragostea lui Dumnezeu, despre naşterea, viaţa, slujirea, moartea şi învierea Domnului nostru dacă nu am avea Scripturile?

Deşi ne arată maiestatea şi puterea lui Dumnezeu, natura nu ne descoperă planul de mântuire. Domnul Isus, prin persoana Duhului Sfânt, este „adevărata Lumină care luminează pe orice om venind în lume” (Ioan 1:9). Şi totuşi, fără Cuvântul lui Dumnezeu care să ne explice pe deplin adevărul divin, revelaţia Duhului Sfânt în inimile noastre este limitată. Cuvântul scris al lui Dumnezeu este cea mai clară şi mai deplină descoperire a lui Isus, Cuvântul Viu.

Deşi conducătorii religioşi cercetau Cuvântul lui Dumnezeu, multora le-a scăpat mesajul lui principal. Isus a spus: „Cercetaţi Scripturile pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). Dacă este corect înţeleasă, fiecare învăţătură a Bibliei reflectă frumuseţea caracterului lui Isus. Când prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu, ţinta noastră principală nu trebuie să fie aceea de a dovedi că noi avem dreptate şi că interlocutorul greşeşte, ci ţinta să fie aceea de a-L descoperi pe Isus în fiecare aspect al adevărului pe care îl facem cunoscut.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

7.1 Introducere in studiu – st7 Răspândirea Cuvântului

About The Author
-