6.7 Un gând de încheiere – st6 Posibilităţi nelimitate

Views


Gabriel Radu 6.7 Un gând de încheiere (st6 Posibilităţi nelimitate)

Înţelegerea corectă a învăţăturii biblice despre darurile spirituale aduce unitate în biserică. Recunoaşterea faptului că fiecare dintre noi este valoros şi necesar ne uneşte. Fiecare membru al bisericii lui Isus este necesar în vederea împlinirii misiunii Sale şi înzestrat pentru slujire.

„Fiecăruia îi este încredinţată o lucrare de făcut pentru Domnul. Fiecăruia dintre slujitorii Săi îi sunt încredinţate daruri speciale, sau talanţi. «Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia, doi şi altuia, unul: fiecăruia după puterea lui.» Fiecare dintre slujitori are un credit pentru care este responsabil, şi diferitele credite sunt proporţionale cu diferitele noastre capacităţi. În repartizarea darurilor, Dumnezeu nu a fost părtinitor. El a împărţit talanţii potrivit cu puterea cunoscută a slujitorilor Săi şi aşteaptă să Îi fie înapoiat un profit corespunzător.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, p. 282

Nu uita că darurile Duhului Sfânt sunt date pentru slava lui Dumnezeu şi nu pentru propria slavă. Dumnezeu le împarte pentru înălţarea Numelui Său şi înaintarea cauzei Sale.

Pentru studiu suplimentar: Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, capitolul 25 „Talanţii”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Proverbele 24-30
1. Pe cine blestemă popoarele?
2. Cu ce anume sunt comparate cuvintele clevetitorului?
3. Cu ce este comparat bunul nume pentru un om?
4. Ce face copilul „lăsat de capul lui”?

Evanghelizare, Secţiunea 8, subcapitolul „Prezentarea reformei sănătăţii” („Prezentarea subiectului despre sănătate…”)
5. Care este cea mai bună cale de a-i învăţa pe bărbaţi şi femei lipsa de valoare a lucrurilor lumeşti?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.7 Un gând de încheiere – st6 Posibilităţi nelimitate

Despre autor
-