6.6 Triumful final al copiilor lui Dumnezeu (Isaia 24-27) – st6 Demascare şi judecată

Views


Gabriel Radu 6.6 Triumful final al copiilor lui Dumnezeu (Isaia 24-27) (st6 Demascare şi judecată)

Aceste patru capitole din Isaia descriu înfrângerea finală a duşmanilor lui Dumnezeu şi eliberarea poporului Său.

5. În ce se aseamănă descrierea lui Isaia despre pustiirea pământului (Isaia 24) cu descrierea lui Ioan despre evenimentele legate de cei o mie de ani care urmează după a doua venire a lui Isus (Apocalipsa 20)?

La fel ca în capitolele 13 şi 14 din Isaia, aspecte ale Babilonului literal se aplică şi la puteri de mai târziu, iar „împăratul Babilonului” reprezintă unirea dintre conducătorii omeneşti cu mintea diabolică din spatele lor, Satana însuşi. Aşadar, mesajul că Babilonul a căzut (Isaia 21:9) poate fi repetat şi mai târziu (Apocalipsa 14:8; 18:2); Satana va fi nimicit după a doua venire a lui Isus (Apocalipsa 20:10). În timp ce distrugerea Babilonului literal a fost o judecată a „zilei Domnului” (Isaia 13:6,9), o altă „zi mare şi înfricoşată” este pe punctul de a veni (Ioel 2:31; Maleahi 4:5; compară cu Ţefania 1:7).

Viziunea lui Isaia este prezentată prin intermediul unor situaţii care îi sunt cunoscute, şi anume vremea când „luna va fi acoperită de ruşine şi soarele, de groază, căci Domnul oştirilor va împărăţi pe muntele Sionului şi la Ierusalim” (Isaia 24:23). Fără îndoială, Isaia a crezut că viziunea se aplică Ierusalimului pe care îl cunoştea, dar Apocalipsa explică faptul că ea va fi împlinită de fapt în Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:2,23).

6. Îi nimiceşte Dumnezeu cu adevărat pe cei nelegiuiţi? Isaia 28:21

Lucrarea lui Dumnezeu de nimicire este numită „lucrarea Lui ciudată”, pentru că El nu Se bucură să o aducă la îndeplinire. Este adevărat că păcatul poartă în el seminţele autodistrugerii (Iacov 1:15). Dar, deoarece Dumnezeu are puterea supremă asupra vieţii şi a morţii şi El stabileşte vremea, locul şi modul în care are loc distrugerea finală (Apocalipsa 20), nu are niciun sens să susţinem că El va pune capăt blestemului păcatului într-un mod pasiv, îngăduind doar ca principiul de cauză-efect să-şi urmeze cursul natural.

Care este acel singur lucru pe care îl putem face dacă vrem ca şi noi să fim între biruitori? (Proverbele 3:5-7; Romani 10:9)

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.6 Triumful final al copiilor lui Dumnezeu (Isaia 24-27) – st6 Demascare şi judecată

Despre autor
-