6.5 „Cântărit şi găsit prea uşor” – st6 De la aroganţă la distrugere

Views


Gabriel Radu 6.5 „Cântărit şi găsit prea uşor” (st6 De la aroganţă la distrugere)

4. Care este motivul prezentat de Daniel pentru apropiata moarte a împăratului? Daniel 5:13-28

Obligat de împrejurări, împăratul a acceptat să îl cheme pe Daniel, dar se pare că a făcut acest lucru cu reţinere. Aceasta ne poate spune mai multe despre atitudinea împăratului faţă de Dumnezeul lui Daniel, şi nu neapărat faţă de profet.

Răspunsul lui Daniel la auzul recompensei făgăduite de împărat spune mult despre priorităţile şi caracterul său. Cel mai probabil, cunoscând semnificaţia cuvintelor tainice, Daniel îşi dădea seama cât de lipsită de valoare era recompensa.

Apoi, Daniel l-a învinuit pe împărat pentru trei lucruri.

În primul rând, Belşaţar ignorase total experienţa lui Nebucadneţar. Altfel s-ar fi pocăit şi s-ar fi smerit la fel ca predecesorul lui.

În al doilea rând, Belşaţar folosise vasele de la templu pentru a bea vin şi a-i lăuda pe zeii lui. Aici Daniel menţionează cele şase tipuri de materiale folosite în facerea idolilor, aceeaşi ordine menţionată anterior.

În al treilea rând, împăratul nu îi dăduse slavă lui Dumnezeu, Cel „în mâna căruia este suflarea ta şi toate căile tale!” (Daniel 5:23).

După ce a menţionat toate punctele în care împăratul greşise, Daniel a început tâlcuirea scrierii divine ce conţinea cuvinte a căror semnificaţie ar fi trebuit să le fie cunoscută împăratului şi înţelepţilor lui: MENE: „numărat”; TECHEL: „cântărit” şi UPFARSIN: „împărţit”.

Cu armata medo-persană la porţile cetăţii, împăratul şi înţelepţii au bănuit că scrierea prevestea ceva rău, dar înţelepţii nu au îndrăznit să-i spună împăratului ceva neplăcut. Doar Daniel a putut să decodifice mesajul într-o afirmaţie clară pentru Belşaţar: „Numărat (MENE) înseamnă că Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei şi i-a pus capăt. Cântărit (TECHEL) înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor! Împărţit (UPFARSIN) înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită şi dată mezilor şi perşilor!” (Daniel 5:26-28). Acestea nu erau tocmai cuvinte de mângâiere şi veselie.

Pedeapsa a venit rapid asupra împăratului. Cum putem să ne încredem în Dumnezeu în situaţiile în care încă nu s-a făcut dreptate şi judecată? (Vezi Eclesiastul 3:17; 8:11; Matei 12:36; Romani 14:12.)

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.5 „Cântărit şi găsit prea uşor” – st6 De la aroganţă la distrugere

Despre autor
-