6.4 Scopul pentru care sunt oferite darurile spirituale – st6 Posibilităţi nelimitate

Views


Gabriel Radu Scopul pentru care sunt oferite darurile spirituale (st6 Posibilităţi nelimitate)

4. De ce îi dă Dumnezeu daruri spirituale fiecărui credincios? Cu ce scopuri sunt oferite ele? 1 Corinteni 12:7; Efeseni 4:11-16

Darurile spirituale servesc mai multor scopuri. Dumnezeu le dă pentru a hrăni şi a întări biserica în vederea împlinirii lucrării Sale. Ele sunt concepute pentru a facilita dezvoltarea unei biserici unite, gata să împlinească lucrarea Lui în lume. Scriitorii biblici ne dau exemple de daruri spirituale pe care Dumnezeu le împarte bisericii Sale, precum darurile slujirii, vestirii, învăţării, îmbărbătării şi dăruirii. De asemenea, ei vorbesc şi despre darul primirii de oaspeţi, darul milosteniei, al ajutorării cu bucurie, pentru a menţiona doar câteva. Pentru o listă mai largă, citeşte Romani 12 şi 1 Corinteni 12.

Poate te întrebi despre legătura dintre darurile spirituale şi talentele înnăscute. Darurile spirituale sunt calităţi divine oferite de Duhul Sfânt fiecărui credincios, în vederea misiunii speciale pe care o are în biserică şi a slujirii în lume. Acestea pot include şi talente naturale care sunt sfinţite de Duhul Sfânt şi folosite în slujba lui Hristos. Toate talentele înnăscute sunt date de Dumnezeu, însă nu toate sunt folosite în slujba lui Hristos.

„Darurile speciale ale Duhului Sfânt nu sunt singurii talanţi despre care ne vorbeşte parabola. Ea include, de asemenea, toate darurile şi toată destoinicia, înnăscută sau dobândită, naturală sau spirituală. Toate trebuie folosite în serviciul Domnului Hristos. Devenind ucenicii Săi, noi trebuie să ne predăm Lui cu tot ce suntem şi avem. Aceste daruri, El ni le dă înapoi curăţite şi înnobilate, ca să fie folosite spre slava Sa şi pentru binecuvântarea semenilor noştri.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 328

De asemenea, Dumnezeu a instituit daruri speciale, precum darul profeţiei şi anumite slujbe în biserică, cum ar fi cele de pastori şi prezbiteri, care sunt învăţători pentru a-l hrăni şi pregăti pe fiecare membru în vederea lucrării de slujire (Efeseni 4:11,12). Rolul întregii conduceri a bisericii este de a-l ajuta pe fiecare membru să-şi descopere darurile şi a-l învăţa să le folosească pentru zidirea trupului lui Hristos.

Ce talente înnăscute ai care, oricât de folositoare şi benefice ar fi într-un cadru secular, ar putea fi o binecuvântare şi pentru biserică?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.4 Scopul pentru care sunt oferite darurile spirituale – st6 Posibilităţi nelimitate

Despre autor
-