6.4 Intervenţia împărătesei – st6 De la aroganţă la distrugere

Views


Gabriel Radu 6.4 Intervenţia împărătesei (st6 De la aroganţă la distrugere)

3. Ce a spus împărăteasa despre Daniel, lucru pe care împăratul ar fi trebuit să îl ştie deja? Ce ne spune despre el faptul că a ignorat cu totul existenţa lui Daniel? Daniel 5:9-12

Când sala de ospăţ era cuprinsă de confuzie din cauza mesajului tainic de pe perete, a venit împărăteasa să îl ajute pe împăratul ameţit. Ea i-a amintit de Daniel, a cărui capacitate de a tâlcui vise şi de a descoperi taine fusese demonstrată în timpul lui Nebucadneţar. Dacă ar fi fost la fel de înţelept ca predecesorul lui, Belşaţar ar fi ştiut încotro să se îndrepte pentru a afla semnificaţia scrierii tainice. Intervenţia împărătesei s-a dovedit necesară pentru împărat, care, în acel moment, părea cu totul pierdut. Cuvintele ei par a fi o mustrare la adresa lui Belşaţar pentru că el trecuse cu vederea singura persoană din împărăţie care putea tâlcui scrierea tainică. Totodată, ea i l-a prezentat împăratului pe Daniel: profetul avea Duhul Dumnezeului celui sfânt, lumină şi înţelepciune dumnezeiască, un duh înalt, ştiinţă şi pricepere; el era capabil să înţeleagă, să tâlcuiască visele, să rezolve misterul şi să explice enigmele; el a fost căpetenia vrăjitorilor, cititorilor în stele, a haldeilor şi a ghicitorilor în vremea lui Nebucadneţar (Daniel 5:11,12).

În acest moment, ne întrebăm din nou de ce Belşaţar l-a ignorat pe Daniel. Versetele nu ne oferă un răspuns direct la această întrebare, dar putem presupune că, la acea vreme, după ce slujise împăratului cel puţin până în al treilea an al domniei sale (Daniel 8:1,27), Daniel nu mai slujea în mod activ. Un motiv ar fi putut fi vârsta sa. Probabil că deja avea în jur de optzeci de ani şi împăratul îşi dorise să înlocuiască conducerea veche cu o generaţie mai tânără. De asemenea, poate împăratul hotărâse să îl treacă cu vederea pe Daniel deoarece nu dorea să se predea Dumnezeului căruia îi slujea el. Dar, oricare ar fi fost motivul sau motivele, este foarte surprinzător că un om cu un portofoliu ca al lui Daniel putea fi uitat atât de repede.

Citeşte Romani 1:16-32. Cum vedem aceste principiu exprimat nu doar în această relatare, ci în lumea noastră astăzi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.4 Intervenţia împărătesei – st6 De la aroganţă la distrugere

Despre autor
-