6.4 Biblia şi cultura – st6 De ce este nevoie de interpretare?

Views


Gabriel Radu 6.4 Biblia şi cultura (st6 De ce este nevoie de interpretare?)

3. În Faptele 17 vedem cum Pavel a încercat să prezinte Evanghelia într-un context nou: filozofia culturii greceşti. Ce impact are contextul cultural asupra modului în care este evaluată importanţa unor idei? Faptele 17:16-32

Cunoaşterea culturii Orientului Apropiat este de folos în înţelegerea unor pasaje biblice. „În cultura ebraică, o persoană era considerată responsabilă şi pentru ceva ce nu făcuse, dar permisese să aibă loc. De aceea, adesea, scriitorii inspiraţi ai Scripturii I-au atribuit lui Dumnezeu fapte despre care, după gândirea apuseană, am spune că El a îngăduit să aibă loc sau nu le-a împiedicat, de exemplu, împietrirea inimii lui Faraon.” – Methods of Bible Study, secţiunea 4

Cultura dă naştere la câteva întrebări hermeneutice importante. Este Biblia condiţionată cultural şi relevantă doar în cultura în care este exprimată? Sau solia divină trece dincolo de cultură şi li se adresează tuturor oamenilor? Ce se întâmplă dacă experienţa culturală a unei persoane devine baza şi norma supremă pentru interpretarea Scripturii?

În Faptele 17:26, Pavel ne oferă o perspectivă interesantă asupra realităţii, care adesea este trecută cu vederea când citim acest pasaj: Dumnezeu a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur… (în KJV: ne-a făcut pe toţi din acelaşi sânge). Deşi din punct de vedere cultural suntem foarte diferiţi, Biblia ne spune că există ceva comun care îi uneşte pe toţi oamenii, în ciuda diferenţelor culturale, şi anume, Dumnezeu este Creatorul tuturor. Păcătoşenia şi nevoia de mântuire nu se limitează la o singură cultură. Toţi avem nevoie de mântuirea oferită prin moartea şi învierea Domnului Hristos.

Deşi S-a adresat specific unor generaţii, Dumnezeu S-a asigurat că şi generaţiile următoare care vor citi Cuvântul lui Dumnezeu vor putea înţelege că acele adevăruri trec dincolo locul şi de timpul în care au fost scrise textele.

Ca o paralelă, algebra a fost inventată în secolul IX în Bagdad. Înseamnă că adevărurile şi principiile acestei ramuri a matematicii sunt limitate doar la acel timp şi loc? Desigur că nu. Acelaşi principiu se aplică şi adevărurilor din Cuvântul lui Dumnezeu. Deşi Biblia a fost scrisă cu mult timp în urmă, în culturi cu totul diferite de ale noastre, adevărurile pe care le conţine sunt la fel de relevante pentru noi ca atunci când au fost rostite.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.4 Biblia şi cultura – st6 De ce este nevoie de interpretare?

Despre autor
-