6.3 Un oaspete nepoftit – st6 De la aroganţă la distrugere

Views


Gabriel Radu 6.3 Un oaspete nepoftit (st6 De la aroganţă la distrugere)

2. Ce s-a întâmplat şi de ce a răspuns împăratul astfel? Ce paralelă vedem cu Daniel 2 şi de ce este importantă această paralelă? Daniel 5:5-8; (Vezi şi Psalmii 96:5; Coloseni 1:15-17.)

La fel ca Nebucadneţar în crizele anterioare (Daniel 2:2 şi 4:7), Belşaţar i-a chemat pe cititorii în stele, pe haldei şi ghicitori pentru a desluşi scrierea tainică. Pentru a se asigura că vor da tot ce pot mai bine, împăratul le-a promis onoruri extravagante: (1) haine din purpură, culoare purtată de casa regală în acele vremuri (Estera 8:15), (2) un lănţişor de aur, semn al statutului social înalt (Geneza 41:42) şi (3) locul al treilea în cârmuirea împărăţiei. Această ultimă răsplată reflectă perfect circumstanţele istorice de la acea vreme ale Babilonului. Deoarece Belşaţar era al doilea la conducere, fiind coregent cu tatăl lui, Nabonid, el oferă poziţia a treia în împărăţie. Dar, în ciuda acestor recompense ademenitoare, înţelepţii nu au reuşit să dea nicio explicaţie.

Din nefericire, împăratul a încercat să găsească înţelepciunea, dar nu unde ar fi trebuit. Învăţaţii Babilonului nu au putut să dea semnificaţia mesajului. Deşi este posibil să fi fost scris în aramaică, ei nu au putut înţelege. Acest lucru ne reaminteşte de cuvintele rostite de Domnul prin Isaia: „înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută” (Isaia 29:14). După ce citează acest verset, apostolul Pavel spune: „Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci, întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii” (1 Corinteni 1:20,21).

Unele adevăruri sunt prea importante pentru a fi lăsate în seama oamenilor, ca ei să încerce să le desluşească singuri. De aceea Dumnezeu însuşi ni le-a descoperit.

Gândeşte-te la recompensele oferite şi, ţinând cont de ce urma să se întâmple în curând, cât de fără valoare erau. Vedem cât de trecătoare pot fi lucrurile din lume şi că întotdeauna trebuie să avem în minte perspectiva veşniciei în tot ce facem.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.3 Un oaspete nepoftit – st6 De la aroganţă la distrugere

Despre autor
-