6.3 Traducerea şi interpretarea – st6 De ce este nevoie de interpretare?

Views


Gabriel Radu 6.3 Traducerea şi interpretarea (st6 De ce este nevoie de interpretare?)

Biblia a fost scrisă în limbi foarte vechi: Vechiul Testament a fost scris în mare parte în ebraică, cu doar câteva pasaje în aramaică, iar Noul Testament a fost scris în greaca koine (limba greacă comună folosită în Antichitate). Majoritatea populaţiei de astăzi nu vorbeşte şi nu poate citi aceste limbi vechi. Astfel, Biblia a trebuit să fie tradusă în limbi moderne.

Dar, după cum bine ştie orice traducător bun, traducerea cere şi un grad mai mare sau mai mic de interpretare. Unele cuvinte dintr-o limbă nu au un echivalent exact în altă limbă. Arta traducerii cu exactitate şi a interpretării unui text vechi se numeşte hermeneutică.

2. În toate pasajele următoare apare ideea de interpretare şi traducere (tâlcuire). În ultimul, chiar Isus a trebuit să le explice ucenicilor semnificaţia unui verset. Ce ne spune acest lucru despre importanţa interpretării? 1 Corinteni 12:10; 14:26; Ioan 1:41; 9:7; Faptele 9:36; Luca 24:27

Termenul grecesc hermeneuo din care provine cuvântul „hermeneutică” (interpretare biblică) derivă de la numele zeului Hermes, din mitologia greacă, considerat trimisul, sau solul zeilor, care avea şi misiunea de a traduce mesajele lor pentru oameni.

Pentru noi, hermeneutica este importantă, deoarece, dacă nu cunoaştem limba originală, singura cale de acces la textul biblic este traducerea. Din fericire, multe versiuni traduse ale Bibliei transmit foarte bine ideea. Nu este nevoie să cunoaştem limba originală pentru a putea înţelege adevărurile esenţiale descoperite în Scriptură, deşi astfel de cunoştinţe lingvistice ne-ar fi de mare folos. Totuşi, chiar şi în cazul unei traduceri foarte bune, interpretarea corectă a textului rămâne la fel de importantă, după cum am văzut în Luca 24:27. Acesta este principalul obiectiv al hermeneuticii: să transmită cu acurateţe sensul textului biblic şi să ne ajute să ştim cum să aplicăm corect învăţătura din text la viaţa noastră. După cum ne arată textul de mai sus din Luca, Isus a făcut acest lucru pentru urmaşii Lui. Imaginează-ţi cum ar fi ca Isus Însuşi să interpreteze pasajele biblice pentru tine!

Mulţi au acces la diverse traduceri, dar nu toţi. Oricare ar fi traducerea cu care lucrezi, de ce este important să studiezi Cuvântul cu rugăciune şi să încerci să te supui învăţăturilor descoperite?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.3 Traducerea şi interpretarea – st6 De ce este nevoie de interpretare?

Despre autor
-