6.3 Dumnezeu, Dătătorul tuturor darurilor bune – st6 Posibilităţi nelimitate

Views


Gabriel Radu 6.3 Dumnezeu, Dătătorul tuturor darurilor bune (st6 Posibilităţi nelimitate)

Conform cu 1 Corinteni 12:11,18; Efeseni 4:7,8 şi Iacov 1:17, Dumnezeu este sursa tuturor darurilor şi „orice dar desăvârşit” vine de la El. Putem fi siguri că El ne va da exact darurile Duhului Sfânt care ni se potrivesc cel mai bine şi va folosi cel mai bine aptitudinile noastre pentru cauza Lui şi gloria Numelui Său.

2. Cui îi dă Dumnezeu daruri spirituale? Marcu 13:34; 1 Corinteni 12:11

Biblia arată că Dumnezeu are o misiune specială pentru fiecare dintre noi în răspândirea Evangheliei. În parabola despre omul care a plecat într-o altă ţară şi şi-a lăsat casa pe mâna slujitorilor săi, cerându-le să aibă grija de ea, stăpânul casei le-a dat slujitorilor săi diferite sarcini (Marcu 13:34). Fiecare om are o lucrare anume de făcut, iar Dumnezeu le dă tuturor daruri spirituale ca să aducă la îndeplinire lucrarea sau misiunea la care sunt chemaţi. Când ne predăm viaţa lui Hristos şi, prin botez, devenim membri ai trupului Său, Duhul Sfânt ne dă daruri pentru ca noi să putem sluji biserica şi să dăm mărturie lumii.

În 1903, Ellen G. White i-a scris unui frate, încurajându-l să-şi folosească darurile primite de la Domnul în vederea slujirii. „Cu toţii suntem membri ai familiei lui Dumnezeu şi tuturor ne-au fost încredinţate, într-o măsură mai mare sau mai mică, talente de la Dumnezeu, pentru folosirea cărora suntem răspunzători. Indiferent dacă talentul nostru este mare sau mic, noi trebuie să-l folosim în slujba lui Dumnezeu şi trebuie să recunoaştem dreptul fiecăruia de a-şi folosi darurile care i-au fost încredinţate. Niciodată nu ar trebui să dispreţuim nici cel mai mic capital fizic, intelectual sau spiritual.” – Scrisoarea 260, 2 decembrie

3. Ce ne spune Biblia despre făgăduinţa Duhului Sfânt şi botez? Faptele 10:36-38; Matei 3:16-17; Faptele 2:38-42

După cum Domnul Isus a fost uns de Duhul Sfânt la botez ca să fie pregătit şi înzestrat pentru lucrarea Lui în lume, la fel fiecăruia dintre noi i-a fost făgăduit Duhul Sfânt la botez. Dumnezeu doreşte ca noi să avem asigurarea că El a împlinit Cuvântul Său şi ne-a împărţit daruri spirituale pentru binecuvântarea bisericii Sale şi a lumii.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.3 Dumnezeu, Dătătorul tuturor darurilor bune – st6 Posibilităţi nelimitate

Despre autor
-