6.2 Ospăţul lui Belşaţar – st6 De la aroganţă la distrugere

Views


Gabriel Radu 6.2 Ospăţul lui Belşaţar (st6 De la aroganţă la distrugere)

1. Ce lucru atât de rău face Belşaţar? Cum se arată prin aceasta adevăratul lui caracter? Compară acţiunile sale cu Apocalipsa 17:4-6. Ce asemănări şi deosebiri se găsesc? Daniel 5:1-4; Daniel 1:1,2; Apocalipsa 17:4-6

Împăratul a poruncit ca vasele sfinte de la Templul din Ierusalim să fie folosite la ospăţul lui. Nebucadneţar luase vasele de la templu, dar el le pusese în casa zeului său, ceea ce arată cel puţin că el respecta sfinţenia lor. Dar Belşaţar a transformat vasele sfinte în vase de băut în cel mai profan mod.

În timp ce bea din vasele sfinte, Belşaţar îi lăuda pe „dumnezeii de aur, de argint, de aramă şi de fier, de lemn şi de piatră” (Daniel 5:4). Să observăm că sunt menţionate şase materiale. Babilonienii au folosit sistemul sexagesimal (sistem bazat pe numărul 60) în contrast cu sistemul decimal folosit în prezent (bazat pe numărul 10). Astfel, cele şase categorii de zei reprezintă toate zeităţile babiloniene şi, astfel, plenitudinea sistemului religios babilonian. Este interesant că ordinea materialelor urmează ordinea componentelor din visul lui Nebucadneţar cu chipul, doar că lutul este înlocuit cu lemn. La fel ca în vis, piatra apare la sfârşit; deşi aici piatra face referire la materialul din care sunt făcuţi idolii, piatra ne aminteşte şi de judecata lui Dumnezeu asupra împărăţiilor lumii (Daniel 2:44,45) simbolizate de Babilon.

Acest ospăţ este o reprezentare potrivită a Babilonului din ultimele zile, aşa cum este văzut în cartea Apocalipsa. La fel ca Belşaţar, femeia din Babilonul de la sfârşit ţine în mână o cupă de aur şi oferă vin necurat naţiunilor. Cu alte cuvinte, prin învăţături false şi printr-un sistem de închinare denaturat, Babilonul modern ademeneşte lumea spre rău (Apocalipsa 17:4-6), uitând de judecata care va cădea în curând asupra lui. Dar ea va veni în curând.

Cum profanează societatea noastră adevărul Cuvântului lui Dumnezeu? Cum putem fi atenţi să nu luăm parte la această profanare, nici chiar în cel mai subtil mod?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.2 Ospăţul lui Belşaţar – st6 De la aroganţă la distrugere

Despre autor
-