6.1 Introducere in studiu – st6 Posibilităţi nelimitate

Views


Gabriel Radu 6.1 Introducere in studiu (st6 Posibilităţi nelimitate)

Dumnezeu ne cheamă să dăm mărturie pentru El (Faptele 1:8; Isaia 43:10). Capacitatea de a da mărturie nu este un dar special pe care îl au doar câţiva aleşi, ci este chemarea divină adresată fiecărui creştin.

Biblia foloseşte diferite expresii pentru a descrie această chemare. Noi trebuie să fim „lumina lumii”, „trimişi împuterniciţi ai lui Hristos” şi „o preoţie împărătească” (Matei 5:14; 2 Corinteni 5:20; 1 Petru 2:9). Acelaşi Dumnezeu care ne cheamă la slujire şi la a da mărturie ne şi înzestrează pentru misiune. El îi dă daruri spirituale fiecărui credincios. Dumnezeu nu îi cheamă pe cei calificaţi, ci îi califică pe cei pe care i-a chemat. După cum le oferă mântuirea în dar tuturor celor care cred, în acelaşi fel le dă şi darurile Lui fără plată.

Când ne consacrăm pe noi înşine lui Dumnezeu şi ne dedicăm viaţa în slujba Sa, posibilităţile noastre de slujire sunt nelimitate. „Nu există nicio limită a măsurii în care poate fi folositor cineva care, lăsând eul deoparte, face loc lucrării Duhului Sfânt asupra inimii sale şi duce o viaţă pe deplin consacrată lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 159

În studiul din această săptămână vom învăţa despre posibilităţile noastre nemărginite de slujire prin intermediul darului Duhului Sfânt.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

6.1 Introducere in studiu – st6 Posibilităţi nelimitate

Despre autor
-