5.7 Un gând de încheiere – st5 Străinul care va fi în cetăţile tale

Views


Gabriel Radu 5.7 Un gând de încheiere (st5 Străinul care va fi în cetăţile tale)

Este greu să ne imaginăm cum de până şi în vremurile cele mai bune, cum au fost domnia lui David şi cea a lui Solomon, poporul Israel, atât de binecuvântat de Dumnezeu, i-a asuprit atât de mult pe cei săraci, pe cei neajutoraţi şi pe cei marginalizaţi din mijlocul lui.

„De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare şi luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor. Căci eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor” (Amos 5:11,12).

„Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului Său şi cu mai-marii Lui: «Voi aţi mâncat via.» Prada luată de la sărac este în casele voastre!” (Isaia 3:14)

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Efeseni 3 – Filipeni 3
1. Unde era Pavel când le scria efesenilor?
2. Cui trebuie să ne supunem „în frica lui Hristos”?
3. Cum se ruga Pavel pentru filipeni?
4. Din ce seminţie era Pavel?

Evanghelizare, Secţiunea 16, subcapitolul „Simplitatea metodelor de lucru”
5. Care este marele scop al reformei sănătăţii?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.7 Un gând de încheiere – st5 Străinul care va fi în cetăţile tale

About The Author
-