5.7 Un gând de încheiere – st5 Sola Scriptura

Views


Gabriel Radu 5.7 Un gând de încheiere (st5 Sola Scriptura)

„Cel care studiază Biblia trebuie să fie învăţat să o abordeze în spiritul unuia care vrea să înveţe. Avem datoria de a-i cerceta paginile, nu căutând dovezi care să ne susţină părerile, ci în scopul de a afla ce spune Dumnezeu. O adevărată cunoaştere a Bibliei nu poate fi dobândită decât cu ajutorul aceluiaşi Duh prin care a fost dat Cuvântul. Iar pentru a câştiga această cunoaştere trebuie să trăim conform ei. Avem datoria de a ne supune tuturor lucrurilor pe care le porunceşte Cuvântul lui Dumnezeu… Studiul Bibliei reclamă eforturile noastre cele mai sârguincioase şi o gândire neobosită. După cum minerul sapă în căutarea filonului de aur din pământ, cu tot atâta hotărâre şi perseverenţă trebuie să căutăm comoara din Cuvântul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 189

„Când veţi face din Biblie mâncarea şi băutura voastră, când veţi face ca principiile ei să fie elementele caracterului vostru, veţi şti mai bine cum să primiţi sfaturi de la Dumnezeu. Eu înalţ Cuvântul preţios înaintea voastră astăzi. Nu repetaţi ce am spus eu, zicând: «Sora White a zis aceasta» şi «Sora White a zis aceea». Căutaţi să vedeţi ce spune Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi apoi împliniţi poruncile Sale.” – Ellen G. White, Solii alese, cartea 3, p. 33

Studiu suplimentar: Educaţie, cap. 20, „Studierea şi predarea Bibliei”; Solii alese, cartea 3, cap. „Întâietatea Cuvântului”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Psalmii 76-82
1. Din ce cauză spunea psalmistul că nu mai putea vorbi?
2. Ce anume auzise psalmistul şi nu dorea să ascundă de următoarele generaţii?
3. Cât de repede i-ar înfrunta Domnul pe vrăjmaşii lui Israel dacă acesta L-ar asculta?
4. Din ce cauză credea psalmistul că „se clatină toate temeliile pământului”?

Evanghelizare, Secţiunea 7, subcapitolul „Predicile de evanghelizare”
5. Care este subiectul care ar trebui să absoarbă tot interesul?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.7 Un gând de încheiere – st5 Sola Scriptura

Despre autor
-