5.7 Un gând de încheiere – st5 Isus, Marele învățător

Views


Gabriel Radu 5.7 Un gând de încheiere (st5 Isus, Marele învățător)

„Orice lucrare educațională, adevărată, își găsește centrul în învățătorul tri­mis de Dumnezeu. Despre lucrarea din zilele noastre, ca și despre aceea pe care a întemeiat-o acum o mie opt sute de ani, Mântuitorul vorbește folosind cuvintele: «Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă; Cel viu. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și Sfârșitul» (Apocalipsa 1:17; 21:6). – Ellen G. White, Educație, p. 83

„Dragă învățătorule,…
In scopul celei mai înalte pregătiri pentru lucrarea ta îți supun atenției cu­vintele, viața și metodele Prințului învățătorilor. Te îndemn să nu-L pierzi din vedere. în El se află adevăratul tău ideal. Contemplă-L și zăbovește asupra Lui până când Duhul învățătorului divin va pune stăpânire pe inima și viața ta.

Privind «cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului», ești schim­bat «în același chip al Lui» ( 2 Corinteni 3:18). Acesta este secretul puterii tale asupra elevilor tăi. Reflectă-L pe El!” – Ibidem, p. 282

Studiu la rând:
Isaia 57-63

Evanghelizare, Secţiunea 10, subcapitolul „Întărirea și susținerea celor nou-convertiți„

1. Cine și cum îi reproșau lui Dumnezeu că nu aprecia postul lor?
2.Ce vede și de ce Se miră Domnul?
3.Unde scrie despre o țară care „se va mărita” și la ce se referă?
4.Unde și de ce evocă autorul „fiorul inimii” lui Dumnezeu?
5.Ce trebuiau să facă lucrătorii înainte de a pleca într-un teritoriu nou?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.7 Un gând de încheiere – st5 Isus, Marele învățător

About The Author
-