5.7 Un gând de încheiere – st5 Domn al păcii

Views


Gabriel Radu 5.7 Un gând de încheiere (st5 Domn al păcii)

„Inima oricărui tată pământesc veghează asupra fiului său. El priveşte faţa copilaşului său şi tremură la gândul că viaţa lui ar putea fi oricând în pericol. El doreşte din toată inima să îşi ferească scumpa odraslă de puterea lui Satana, să-l ţină departe de ispite şi luptă. Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu să înfrunte o luptă şi mai înverşunată şi un risc mult mai înfricoşător, ca, în felul acesta, cărarea vieţii să poată fi făcută sigură pentru copilaşii noştri.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 49

„Isus Hristos a consimţit să Se unească cu cel necredincios şi păcătos şi să fie părtaş la natura omului, să-Şi dea sângele şi viaţa Sa ca o jertfă pentru păcat. În sfatul cerului, vina omului a fost cântărită, mânia provocată de păcat a fost măsurată, şi totuşi, Isus Şi-a făcut cunoscută hotărârea că va lua asupra Sa responsabilitatea de a îndeplini condiţiile prin care speranţa să fie dusă omenirii căzute.” – Ellen G. White, The Signs of the Times, 5 martie 1896

Rezumat: În zilele lui Isaia, al cărui nume înseamnă „Mântuirea Domnului”, Dumnezeu i-a promis rămăşiţei poporului Său izbăvirea de sub asuprirea care urma să vină ca o consecinţă a apostaziei naţionale. Această profeţie de speranţă îşi găseşte împlinirea supremă în Domnul Isus, al cărui Nume înseamnă „Domnul este mântuire”.

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Ezechiel 25-31
1. Despre cine se menţionează că aveau o ură străveche?
2. Cine şi de ce aveau să stea cu părul vâlvoi?
3. Despre cine se spune că s-a umplut de silnicie prin mărimea negoţului său?
4. Unde sunt menţionate canalele Egiptului?

Evanghelizare, Secţiunea 11, subcapitolul „Oraşele din statele centrale
5. Unde se afla o numeroasă populaţie de culoare şi ce trebuia făcut pentru acei oameni?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descarcăca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.7 Un gând de încheiere – st5 Domn al păcii

Despre autor
-