5.7 Un gând de încheiere – st5 Copii ai făgăduinţei

Views


Gabriel Radu 5.7 Un gând de încheiere (st5 Copii ai făgăduinţei)

„N-a fost deloc uşoară încercarea prin care a trecut Avraam şi sacrificiul ce se cerea din partea lui nu era nicidecum dintre cele mai mici. […] Dar el n-a ezitat să asculte chemarea. El nu avea nicio întrebare de pus în legătură cu ţara făgăduinţei […] Dumnezeu a vorbit, şi slujitorul Său trebuia să asculte; locul cel mai fericit de pe pământ pentru el era locul în care Dumnezeu voia ca el să fie.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 126.

Citeşte Evrei 11:9,10,13-16. Aceste versete arată clar că Avraam şi ceilalţi patriarhi credincioşi au văzut Canaanul ca pe un simbol sau ca pe o umbră a căminului final al poporului răscumpărat al lui Dumnezeu. În contextul păcatului, nu este posibil un cămin permanent. Viaţa este trecătoare, ca un „abur care se arată puţintel şi apoi piere” (Iacov 4:14). Ca urmaşi ai lui Avraam, trebuie să înţelegem că nici noi „nu avem o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare” (Evrei 13:14). Certitudinea vieţii viitoare cu Hristos ne menţine statornici în această lume a schimbării şi a decăderii.

Rezumat: Făgăduinţe! Cât de preţioase sunt ele pentru cel care crede! Se vor împlini? Credinţa răspunde: Da!

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Zaharia 7-13
1. Cine şi de ce „s-a aprins de o mare mânie”?
2. Completează textul: „Iată ce trebuie să faceţi …… .”
3. Despre ce anume scrie că „mint şi mângâie cu deşertăciuni”?
4. Unde scrie: „Loveşte pe păstor şi se vor risipi oile”?

Evanghelizare, Secţiunea 13, subcapitolul „Îndepărtarea prejudecăţilor”
5. Ce sfat ni se dă în privinţa celor care au prejudecăţi puternice împotriva adevărului?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.
De aici puteţi descărca cartea Evanghelizare.pdf

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.7 Un gând de încheiere – st5 Copii ai făgăduinţei

Despre autor
-