5.6 Sola Scriptura şi Ellen G. White – st5 Sola Scriptura

Views


Gabriel Radu 5.6 Sola Scriptura şi Ellen G. White (st5 Sola Scriptura)

5. De ce suntem trimişi la „Lege şi la mărturie” ca normă pentru învăţătură şi doctrină? Ce înseamnă aceasta pentru lucrarea profeţilor care nu fac parte din canonul biblic? Isaia 8:20

Când vorbim despre Sola Scriptura (doar Scriptura), inevitabil, noi, adventiştii de ziua a şaptea, ne confruntăm cu întrebarea: Cum rămâne cu Ellen G. White, care a fost inspirată de Dumnezeu şi a slujit ca mesager al lui Dumnezeu pentru poporul rămăşiţei? Care este relaţia dintre scrierile ei şi Scriptură?

O simplă citire a scrierilor lui Ellen White ne arată clar că, pentru ea, Biblia ocupa un loc central şi fundamental în toate gândurile şi în teologia ei. De fapt, ea a afirmat în mod repetat că Biblia este cea mai înaltă autoritate, norma şi standardul suprem pentru toate doctrinele, pentru credinţă şi practici (vezi Tragedia veacurilor, p. 595). Mai mult, ea a susţinut cu claritate şi a înălţat marele principiu protestant Sola Scriptura (vezi Tragedia veacurilor, p. 7).

În opinia lui Ellen G. White, scrierile ei, în comparaţie cu Scriptura, erau o „lumină mai mică pentru a-i conduce pe bărbaţi şi femei la lumina mai mare”, Biblia (The Advent Review and Sabbath Herald, 20 ianuarie 1903). Scrierile ei nu au scopul de a înlocui studierea sârguincioasă a Bibliei. De fapt, chiar ea spune: „Voi nu sunteţi familiarizaţi cu Scripturile. Dacă aţi fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul vostru, cu dorinţa de a ajunge la standardul Bibliei şi a obţine desăvârşirea creştină, n-aţi fi avut nevoie de Mărturii. Numai din cauză că aţi neglijat să faceţi cunoştinţă cu Cartea inspirată de Dumnezeu, El a încercat să ajungă la voi prin mărturii simple şi directe.” – Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol. 2, p. 605

În consecinţă, scrierile ei trebuie să fie apreciate. Ele au aceeaşi inspiraţie ca scrierile biblice, dar au un rol diferit faţă de Biblie. Scrierile ei nu sunt un adaos la Scriptură, ci sunt supuse Sfintei Scripturi. Ea niciodată nu a dorit ca scrierile ei să ia locul Scripturii, ci a înălţat Biblia ca singurul standard pentru credinţă şi practici.

Gândeşte-te ce dar uimitor ne-a fost dat prin lucrarea lui Ellen G. White. Cum putem învăţa să apreciem mai mult lumina minunată care vine de la ea, înălţând în acelaşi timp supremaţia Scripturii?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.6 Sola Scriptura şi Ellen G. White – st5 Sola Scriptura

Despre autor
-