5.6 „M-ai mângâiat” (Isaia 12:1-6) – st5 Domn al păcii

Views


Gabriel Radu 5.6 „M-ai mângâiat” (Isaia 12:1-6) (st5 Domn al păcii)

Isaia 12 este un psalm scurt, sau o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru mângâierea Lui cea mare şi plină de îndurare. Dacă este pus pe buzele unui membru al rămăşiţei restaurate, psalmul este o comparaţie între eliberarea promisă şi eliberarea evreilor la ieşirea lor din Egipt (vezi Isaia 11:16). Seamănă cu cântarea lui Moise şi a israeliţilor când Domnul i-a scăpat de armata lui Faraon la Marea Roşie (Exodul 15).

12. Compară cântarea din Isaia 12 cu cântarea lui Moise şi a Mielului din Apocalipsa 15:2-4. Pentru ce este lăudat Dumnezeu în ele?

Isaia 12:2 este foarte aproape de a-L identifica pe Eliberatorul care stă să vină cu Isus. Se spune că „Dumnezeu este izbăvirea mea” şi că „El m-a mântuit”. Numele Isus înseamnă „Domnul este mântuire” (Matei 1:21).

13. Care este semnificaţia Numelui lui Isus, „Domnul este mântuire”?

Domnul nu doar face lucrarea de mântuire (Isaia 12:2), ci El Însuşi este mântuire. Prezenţa Sfântului lui Israel în mijlocul nostru (vers. 6) este totul pentru noi. Dumnezeu este cu noi! Isus nu doar face minuni, ci El „S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14, sublinierea adăugată). El nu doar a purtat păcatele noastre pe cruce, ci S-a făcut păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21). El nu doar face pace, ci este pacea noastră (Efeseni 2:14).

Nu este de mirare că „Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare” (Isaia 11:10). Când este înălţat pe cruce, El îi atrage pe toţi oamenii la Sine (Ioan 12:32,33)! O rămăşiţă se va întoarce la „Dumnezeul cel puternic” (Isaia 10:21), Copilul care S-a născut pentru noi, „Domnul păcii” (Isaia 9:6)!

Domnul Isus este mântuirea noastră. În Isus avem mântuire (Romani 3:24). Cum îţi poate da acest adevăr nădejdea şi asigurarea mântuirii, mai ales când te simţi copleşit de propria nevrednicie?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.6 „M-ai mângâiat” (Isaia 12:1-6) – st5 Domn al păcii

Despre autor
-