5.6 „Îţi voi face un nume mare” – st5 Copii ai făgăduinţei

Views


Gabriel Radu 5.6 „Îţi voi face un nume mare” (st5 Copii ai făgăduinţei)

„Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:2).

7. În Geneza 12:2, Dumnezeu a făgăduit să facă numele lui Avraam mare, adică renumit. De ce ar face Domnul acest lucru pentru un păcătos, indiferent cât de ascultător sau de credincios ar fi acesta? Cine merită un „nume mare”? (Vezi Romani 4:1-5; Iacov 2:21-24.) Dumnezeu i-a oferit măreţie lui Avraam pentru câştigul lui personal sau a avut un scop mai înalt? Explică.

8. Compară Geneza 11:4 cu Geneza 12:2. Care este marea diferenţă dintre cele două pasaje? În ce fel un pasaj reprezintă „mântuirea prin fapte”, iar celălalt, „mântuirea prin credinţă”?

Oricât de mult s-ar baza planul de mântuire pe lucrarea lui Hristos în dreptul nostru, noi, în calitate de beneficiari ai harului lui Dumnezeu, suntem implicaţi în el. Avem un rol de îndeplinit. Libera noastră alegere iese în relief. Tragedia veacurilor, bătălia dintre Hristos şi Satana, încă se desfăşoară în şi prin noi. Atât oamenii, cât şi îngerii privesc la ce se întâmplă cu noi în cadrul luptei (1 Corinteni 4:9). Aşadar, cine suntem, ce spunem, ce facem, departe de a nu avea nicio importanţă dincolo de sfera noastră imediată, au implicaţii care, într-un anumit sens, reverberează în întregul univers. Prin cuvintele, prin faptele şi chiar prin atitudinile noastre, putem să-I aducem slavă Domnului care a făcut atât de mult pentru noi sau putem să facem de ruşine numele Lui. Astfel, când i-a spus lui Avraam că avea să-i facă un nume mare, Domnul nu a avut în vedere ceea ce au în vedere oamenii atunci când se gândesc la un nume mare. Caracteristicile care determină ca un nume să fie mare în ochii lui Dumnezeu sunt caracterul, credinţa, ascultarea, umilinţa şi dragostea faţă de alţii; acestea, deşi sunt respectate adesea de oameni, de obicei nu sunt considerate şi determinante în a face numele cuiva mare.

Gândeşte-te la oameni care au nume „mari” în lumea de azi, fie ei actori, politicieni, artişti, bogaţi etc. Ce anume i-a făcut renumiţi? Compară faima lor cu măreţia lui Avraam. Ce ne spune aceasta despre cât de pervertit este conceptul lumii cu privire la măreţie? Cât de mult influenţează atitudinea aceasta a lumii noţiunea noastră despre măreţie?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.6 „Îţi voi face un nume mare” – st5 Copii ai făgăduinţei

Despre autor
-