5.5 Scriptura se interpretează singură – st5 Sola Scriptura

Views


Gabriel Radu 5.5 Scriptura se interpretează singură (st5 Sola Scriptura)

Biblia poate fi propriul ei interpret doar pentru că există o unitate inerentă a Scripturii. Fără această unitate, Scriptura nu ar putea fi lumina care îşi descoperă propriul sens, în care o parte a Scripturii tâlcuieşte alte pasaje şi, astfel, devine esenţială în înţelegerea pasajelor conexe.

4. Cum ne trimite Isus înapoi la Scriptură pentru a explica cine este El? Ce ne învaţă acest lucru despre cum putem folosi Scriptura? Luca 24:27,44,45

Frumuseţea în a lăsa Scriptura să se interpreteze singură este că ea aduce şi mai multă lumină asupra semnificaţiei ei. Astfel, noi nu alăturăm mai multe pasaje la întâmplare pentru a ne demonstra părerea, ci analizăm cu atenţie contextul fiecărui pasaj. Pe lângă contextul direct de dinainte şi de după pasajul pe care îl analizăm trebuie să luăm în considerare şi contextul cărţii din care provine pasajul. Mai mult, deoarece Pavel spune în Scriptură că „tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră” (Romani 15:4), noi ar trebui să studiem tot ce spune Scriptura despre un subiect anume.

„Biblia se explică singură. Fiecare verset trebuie raportat la alt verset. Elevul ar trebui să înveţe să privească Cuvântul ca un întreg şi să vadă legătura dintre părţile lui. Ar trebui să dobândească o cunoaştere a marii lui teme centrale, a scopului iniţial al lui Dumnezeu pentru lume, a începutului marii lupte şi a lucrării de răscumpărare.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 190

Când comparăm verset cu verset este important să studiem Biblia cu atenţie. Dacă este posibil, ar trebui să o studiem în limba în care a fost scrisă sau cel puţin folosind o traducere cât mai aproape de sensul textului în ebraică sau greacă. Deşi cunoaşterea limbii-sursă nu este absolut necesară pentru o bună înţelegere a Bibliei, cu siguranţă că poate fi de ajutor, dacă este posibil. Dacă nu, studierea cu credincioşie şi rugăciune a Cuvântului, cu o atitudine de smerenie şi supunere, cu siguranţă că va aduce rod bogat.

Gândeşte-te la o doctrină, de exemplu starea morţilor, care, dacă se concentrează doar pe anumite pasaje, poate duce la erori în cazul în care alte pasaje ar fi date la o parte. Ce ne spune acest lucru despre cât de important este să adunăm si că citim tot ce spune Biblia despre un subiect pentru a înţelege cât mai bine ce ne învaţă ea?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.5 Scriptura se interpretează singură – st5 Sola Scriptura

Despre autor
-