5.5 Odrasla şi Vlăstarul (Isaia 11) – st5 Domn al păcii

Views


Gabriel Radu 5.5 Odrasla şi Vlăstarul (Isaia 11) (st5 Domn al păcii)

8. Cine este „Odrasla” care iese din „tulpina lui Isai”? Isaia 11:1; Zaharia 3:8; 6:12

Pasajul din Isaia 11:1 preia imaginea copacului doborât din capitolul 10:33,34. „Tulpina lui Isai” arată că dinastia lui David (fiul lui Isai) îşi va pierde puterea (Daniel 4:10-17,20-26). Dar un vlăstar va răsări din „tulpina” aparent pierdută, adică un conducător care este un descendent al lui David.

9. De ce noul conducător este numit „Vlăstarul lui Isai”? Isaia 11:10; Apocalipsa 22:16

Descrierea I se potriveşte doar lui Isus Hristos, care este „Vlăstarul şi rădăcina lui David (Apocalipsa 22:16). Isus a venit pe linia lui David (Luca 3:23-31), care se trage din Adam, care a fost „fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:38) în sensul că Isus Hristos l-a creat (vezi Ioan 1:1-3,14). Aşadar, Isus a fost şi strămoşul lui David, şi urmaşul lui!

10. Cum va anula noul conducător din dinastia davidică efectele păcatului şi ale apostaziei? Isaia 11

El gândeşte şi acţionează în armonie cu Domnul, judecă drept, îi pedepseşte pe cei nelegiuiţi şi aduce pace. Domnul va aduce înapoi rămăşiţa credincioasă a lui Israel şi a lui Iuda, o va restaura şi o va uni (Isaia 10:20-22). Va fi o monarhie puternică şi unită ca în zilele împăratului David, care i-a înfrânt pe filisteni şi alte popoare. Dar Noul Conducător va fi mai mare decât David, pentru că va restabili pacea în toată creaţia (Isaia 11:6-9).

11. În Isaia 11 se vorbeşte despre prima sau despre a doua venire a lui Isus, ori despre ambele? Notează textele care vorbesc despre aceste veniri.

În Isaia 11 sunt prezentate ambele veniri ale lui Isus într-un singur tablou. Ele sunt strâns legate, fiind cele două părţi ale unui întreg. Ca să fie complet, planul mântuirii necesită ambele veniri: prima, care deja a avut loc, şi a doua, pe care noi o aşteptăm ca împlinire a tuturor speranţelor creştinilor.

Ce a împlinit Isus la prima venire, fapt care ne asigură de a doua venire?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.5 Odrasla şi Vlăstarul (Isaia 11) – st5 Domn al păcii

Despre autor
-