5.5 Judecă cu dreptate – st5 Străinul care va fi în cetăţile tale

Views


Gabriel Radu 5.5 Judecă cu dreptate (st5 Străinul care va fi în cetăţile tale)

Noi am fost chemaţi să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Pavel scria: „Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Hristos chip în voi!” (Galateni 4:19). La început am fost făcuţi „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” (Geneza 1:27), un chip care, mai târziu, a fost desfigurat de păcat. Când Moise a vorbit despre puterea şi maiestatea lui Dumnezeu, el a spus că Dumnezeu nu primeşte daruri sau mită şi că Se îngrijeşte de cel slab şi de cel marginalizat. Dacă Dumnezeu face aşa, şi noi trebuie să facem la fel.

6. Citeşte următoarele texte din Deuteronomul. Care este tema lor comună? Deuteronomul 1:16; Deuteronomul 16:19; Deuteronomul 24:17; Deuteronomul 27:19

Este ceva obişnuit, în curţile de justiţie omeneşti, ca acelora care sunt slabi, săraci şi marginalizaţi să nu li se facă dreptate aşa cum li se face celor bogaţi, cu putere şi cu relaţii. Nu contează ţara, epoca sau cultura şi nici cât de măreţe sunt principiile de echitate înscrise în constituţii, în legi sau în orice altceva, realitatea rămâne aceeaşi: cel sărac, cel slab sau cel marginalizat aproape niciodată nu primeşte dreptatea din partea oamenilor.

Iată de ce este atât de extraordinar ce spune Domnul aici. Nedreptatea, care este peste tot, nu ar trebui să se practice şi în Israel, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, al acelora care trebuie să-L reprezinte pe El înaintea lumii. Într-un anumit sens, ca să folosim un termen din epoca modernă, Domnul voia ca Israelul antic să ofere o „justiţie echitabilă conform legii”.

Dar acest lucru trece dincolo de jurisprudenţă. „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru” (Leviticul 19:2). Da, ei ştiau cine era adevăratul Dumnezeu, aveau formele corecte de închinare şi aduceau tipul corect de daruri. Era foarte bine. Dar, în final, la ce bun toate acestea dacă îi tratau nedrept pe cei slabi şi săraci din mijlocul lor? Cum poţi să fii „sfânt” şi, în acelaşi timp, să te porţi urât cu ceilalţi? Nu poţi. Aşadar, indiferent de stricteţea cu care aderi la ritualurile religioase corespunzătoare, felul în care te porţi cu ceilalţi arată adevăratul nivel al vieţii tale spirituale.

Citeşte Amos 2:6; 4:1; 5:11; Isaia 3:14,15; 10:1,2 şi Ieremia 2:34. Ce ne spun aceste versete astăzi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.5 Judecă cu dreptate – st5 Străinul care va fi în cetăţile tale

About The Author
-