5.5 Duhul Sfânt, Cuvântul şi lucrarea noastră – st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt

Views


Gabriel Radu 5.5 Duhul Sfânt, Cuvântul şi lucrarea noastră (st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt)

Misiunea bisericii Noului Testament s-a întemeiat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Predica lui Petru din Ziua Cincizecimii s-a bazat pe scrierile Vechiului Testament pentru a dovedi că Hristos este Mesia. Mărturia lui Ştefan a fost o trecere în revistă a istoriei poporului Israel din Vechiul Testament. Petru s-a referit la „Cuvântul trimis fiilor lui Israel” (Faptele 10:36) şi apoi i-a împărtăşit lui Corneliu istoria învierii. Pavel a făcut de nenumărate ori referire la profeţiile Vechiului Testament despre venirea lui Mesia, iar Filip i-a explicat famenului etiopian semnificaţia profeţiei mesianice din Isaia 53. În fiecare caz, ucenicii au proclamat Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe al lor. Cuvântul inspirat de Duhul Sfânt a fost temelia autorităţii lor.

4. Ce ne învaţă pasajele de mai jos despre relaţia dintre Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu şi misiunea bisericii Noului Testament? Faptele 4:4,31; 8:4; 13:48,49; 17:2; 18:24,25

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat de acelaşi Duh care a lucrat prin Cuvânt pentru a schimba vieţile oamenilor. El este Cuvântul viu al lui Hristos.

5. De ce are Cuvântul lui Dumnezeu atâta putere de a schimba viaţa? 2 Petru 1:21; Evrei 4:12

„Energia creatoare, care a chemat lumile la viaţă, există în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt oferă putere, generează viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă; acceptată de voinţă şi primită în suflet, aduce cu ea viaţa Celui Infinit. Transformă firea şi reface sufletul după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 126

Biblia are putere transformatoare, deoarece a fost inspirată de acelaşi Duh care ne inspiră şi ne schimbă şi pe noi, pe măsură ce o citim. Când le prezentăm altora Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează la schimbarea vieţii lor prin acelaşi Cuvânt pe care L-a inspirat. Dumnezeu a făgăduit că binecuvântează Cuvântul Său, nu cuvintele noastre. Există putere în Cuvântul lui Dumnezeu, nu în speculaţiile omeneşti.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.5 Duhul Sfânt, Cuvântul şi lucrarea noastră – st5 Mărturia dată prin puterea Duhului Sfânt

Despre autor
-