5.3 Unitatea Scripturii – st5 Sola Scriptura

Views


Gabriel Radu 5.3 Unitatea Scripturii (st5 Sola Scriptura)

Apostolii scriu că „toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu” (2 Timotei 3:16) şi că „nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:20,21). Cu Dumnezeu ca autor suprem al Bibliei, putem fi siguri că există unitate şi o armonie fundamentală între părţile Scripturii în privinţa învăţăturilor-cheie pe care le prezintă.

2. De ce este importantă unitatea Bibliei pentru credinţa noastră? Tit 1:9: 2 Timotei 1:13

Doar pe baza unităţii interne, unitate care derivă din sursa divină de inspiraţie, poate funcţiona Scriptura ca propriul său interpret. Dacă Scriptura nu ar avea o unitate atotcuprinzătoare în învăţăturile sale, atunci nu am putea ajunge la armonie în privinţa doctrinelor cu privire la orice subiect. Fără unitatea Bibliei, biserica nu ar avea niciun mijloc de a distinge adevărul de rătăcire şi de a respinge erezia. Nu ar exista nicio bază pentru aplicarea măsurilor disciplinare sau pentru corectarea abaterilor de la adevărul lui Dumnezeu. Scriptura şi-ar pierde puterea convingătoare şi eliberatoare.

Domnul Isus şi autorii biblici au crezut în unitatea Scripturii, unitate care are la bază originea ei divină. Putem observa acest lucru în faptul că ei obişnuiau să citeze din mai multe cărţi ale Vechiului Testament, considerând că toate sunt egale şi au aceeaşi greutate (Romani 3:10-18; aici Pavel foloseşte pasaje din Eclesiastul [7:20], Psalmii [14:2,3; 5:9; 10:7] şi Isaia [59:7,8]).

Autorii Bibliei au privit Scriptura ca pe un întreg coerent, inseparabil, în care temele importante sunt dezvoltate în amănunt. Nu există dezacord între Vechiul şi Noul Testament. Noul Testament nu prezintă o Evanghelie sau o religie nouă. Vechiul Testament este dezvoltat în Noul Testament şi Noul Testament este construit pe temelia Vechiului Testament. Prin urmare, cele două Testamente au o relaţie de reciprocitate în care unul îl luminează pe celălalt.

Unitatea Scripturii mai implică şi faptul că, atunci când studiem un subiect biblic, nu trebuie să încercăm să ne bazăm învăţătura doar pe câteva afirmaţii izolate, ci trebuie analizată toată Scriptura (Tota Scriptura).

Ce ar trebui să facem când descoperim texte sau idei în Biblie care par să se contrazică? Cum putem rezolva aceste dileme?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

5.3 Unitatea Scripturii – st5 Sola Scriptura

Despre autor
-